Start ‘the European dream’ bij ‘the Mayors’?

In zijn boek The European Dream beschrijft de Amerikaanse auteur Jeremy Rifkin het contrast tussen de Europese en de Amerikaanse waarden en doelen. Waar de American dream de nadruk legt op homogeniteit van de cultuur, probeert de European Dream diversiteit te behouden. En waar de American dream de nadruk legt op individualisme, legt de European dream meer nadruk op de gemeenschap. Persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van het leven heeft de voorkeur over de persoonlijke rijkdom.

“Start ‘the European dream’ bij ‘the Mayors’?” verder lezen