Redden we het in 2050 met alleen de zon, of wind of bio?

“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.”
Thomas Edison, 1931
Jaarlijks ontvangt onze aarde 240W per vierkante meter aan zonne-energie hetgeen gelijk is aan bijna 10.000 maal ons alledaags energiegebruik. Zon is dan ook de bron van bijna alle vormen van energie met als uitzondering de getijdenenergie die immers veroorzaakt wordt door de aantrekkingskracht van de maan en geothermie, aardwarmte, dus warmte uit diepere lagen van de aarde zelf.

“Redden we het in 2050 met alleen de zon, of wind of bio?” verder lezen

Kunnen we in 2050 in onze vraag naar energiedragers voorzien met wind-, zonne- energie en biomassa?

Bij doorzetting van de huidige ontwikkeling zal de wereld energievraag in het jaar 2050 mogelijk twee maal het huidige niveau bereiken. Dat maakt het vraagstuk van onze toekomstige energievoorziening tot één van de meest urgente van deze eeuw. Met deze laatste zin opent het boekje “De energievoorziening van Nederland vandaag (en morgen?)” dat in samenwerking tussen de TUDelft en de Ingenieursvereniging KIVI NIRIA uitgegeven werd ten gelegenheid van het in 2010 door KIVI NIRIA’s gehouden jaarcongres met als onderwerp ‘Duurzaam omgaan met energie”.

 

“Kunnen we in 2050 in onze vraag naar energiedragers voorzien met wind-, zonne- energie en biomassa?” verder lezen

De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)

Als belangrijkste ingenieursvereniging van Nederland heeft KIVI/NIRIA het energiethema prominent op zijn agenda gezet. Het jaarcongres op 6 oktober 2010 “Duurzaam omgaan met energie” was de aftrap om in de komende jaren gestructureerd kennis uit te wisselen en strategieën te ontwikkelen rondom het energievraagstuk. KIVI/NIRIA acht het daarbij één van zijn taken om de discussie te stroomlijnen vanuit een totaalbeeld op ons energievraagstuk, de ontwikkeling daarvan en de mogelijkheden om daar in de (verre) toekomst met duurzame bronnen in te voorzien met een breed draagvlak. Een stevig beeld vanuit de ingenieurswereld kan belangrijke voeding geven aan de politiek/maatschappelijke discussie en zo een bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie. Als startpunt hiervoor in samenwerking met TU Delft de publicatie ‘De energievoorziening van Nederland vandaag (en morgen) uitgebracht.

“De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)” verder lezen