KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) geeft de publicatie ‘De rekening voorbij’ uit om de maatschappelijke discussie over energie in een breder kader zetten.
Hoeveel energie gebruiken we eigenlijk, of beter gezegd, wat is ons beslag op energiedragers? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen met fossiele c.q. duurzame bronnen om in het energiegebruik te voorzien. Startpunt daarbij is dat het gemeten energiegebruik slechts het topje van de ijsberg blijkt te zijn.

“KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit” verder lezen

Redden we het in 2050 met alleen de zon, of wind of bio?

“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.”
Thomas Edison, 1931
Jaarlijks ontvangt onze aarde 240W per vierkante meter aan zonne-energie hetgeen gelijk is aan bijna 10.000 maal ons alledaags energiegebruik. Zon is dan ook de bron van bijna alle vormen van energie met als uitzondering de getijdenenergie die immers veroorzaakt wordt door de aantrekkingskracht van de maan en geothermie, aardwarmte, dus warmte uit diepere lagen van de aarde zelf.

“Redden we het in 2050 met alleen de zon, of wind of bio?” verder lezen

Gaan we bij Urk ‘door de wind’?

Minister Verhagen heeft op 6 januari jl. besloten dat er 1 miljard euro ter beschikking gaat komen voor het omstreden windpark bij Urk. Een park dat bij uitstek geschikt is om voor én tegenstanders van wind energie in de media weer eens uitgebreid aan het woord te laten. Er zouden 400.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. Een cijfer dat overigens bestreden wordt door de Stichting Rotterdamse hoek die dat op 135.000 huishoudens berekend zou hebben. Maar hoe indrukwekkend zijn die cijfers nu eigenlijk als we het in de context zetten van de totale groene’ energieprestatie van onze woning?

“Gaan we bij Urk ‘door de wind’?” verder lezen

De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)

Als belangrijkste ingenieursvereniging van Nederland heeft KIVI/NIRIA het energiethema prominent op zijn agenda gezet. Het jaarcongres op 6 oktober 2010 “Duurzaam omgaan met energie” was de aftrap om in de komende jaren gestructureerd kennis uit te wisselen en strategieën te ontwikkelen rondom het energievraagstuk. KIVI/NIRIA acht het daarbij één van zijn taken om de discussie te stroomlijnen vanuit een totaalbeeld op ons energievraagstuk, de ontwikkeling daarvan en de mogelijkheden om daar in de (verre) toekomst met duurzame bronnen in te voorzien met een breed draagvlak. Een stevig beeld vanuit de ingenieurswereld kan belangrijke voeding geven aan de politiek/maatschappelijke discussie en zo een bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie. Als startpunt hiervoor in samenwerking met TU Delft de publicatie ‘De energievoorziening van Nederland vandaag (en morgen) uitgebracht.

“De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)” verder lezen