Grootschalige invoer energielabel eindelijk nabij

28 februari 2014 • Bron: Bouwend Nederland

Bouwend Nederland heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor grootschalige invoering van het energielabel voor bestaande koopwoningen. Met het tekenen van het SER-energieakkoord is de kogel nu door de kerk. Vanaf begin 2015 verstrekt de Rijksoverheid een indicatief energielabel aan alle huiseigenaren en verhuurder die zo’n label nog niet hebben. Ook Meer Met Minder zal al vanaf het voorjaar van 2015 een indicatief energielabel gaan inzetten om particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Voor de bouwsector zijn dat soort investeringsprikkels mooie winst.

In Nederland staan 4,2 miljoen particuliere woningen. Een aanzienlijk deel daarvan kan worden verduurzaamd, maar de drijfveer voor de huizenbezitters om dat te doen, ontbreekt. “We hebben de afgelopen jaren veel geprobeerd”, zegt Joep Rats, directeur economische zaken en verenigingszaken van Bouwend Nederland. “Nu het SER-akkoord is getekend, ontstaat er een bredere beweging van onderop.” “Grootschalige invoer energielabel eindelijk nabij” verder lezen

KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) geeft de publicatie ‘De rekening voorbij’ uit om de maatschappelijke discussie over energie in een breder kader zetten.
Hoeveel energie gebruiken we eigenlijk, of beter gezegd, wat is ons beslag op energiedragers? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen met fossiele c.q. duurzame bronnen om in het energiegebruik te voorzien. Startpunt daarbij is dat het gemeten energiegebruik slechts het topje van de ijsberg blijkt te zijn.

“KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit” verder lezen