Energielabel van Blok voor woningen straft bespaarders en beloont verspillers

In het SER-energieakkoord staat dat alle woningen zonder energielabel een verplicht indicatief label krijgen. Oorspronkelijk zou het label vastgesteld worden op basis van kenmerken die bij het kadaster staan geregistreerd, zoals bouwjaar, type woning etc. Het aanzienlijke deel van onze woningvoorraad, gebouwd vóór 1980, zou op basis daarvan een rood label F of G krijgen, om aan te geven hoe energie-onzuinig deze woningen zijn.

Een woningbezitter die heeft geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, kan via een eenvoudige procedure een gunstiger label verkrijgen. Mogelijk stimuleert dit de buurman of -vrouw die dat nog niet heeft gedaan, om het goede voorbeeld van de nabuur te volgen. Goed voor het comfort, de portemonnee en het milieu. Precies de beoogde “bewustwording”.

Simpel toch? Dus niet: de praktijk dreigt anders uit te pakken!

Angst voor negatieve effecten
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft namelijk NIET besloten voor de eenvoudige vaststelling van het indicatieve label op basis van deze uitgangspunten maar een inschatting te maken van de gemiddelde (dichtst mogelijke benadering) energieprestatie van de woningen. Alleen op basis van bouwjaar de woningkenmerken vaststellen zou volgens BZK “de geloofwaardigheid van het indicatieve energielabel te veel ondermijnen en als gevolg hebben dat mensen dit voorlopig energielabel niet als een serieuze indicatie zullen opvatten”.

Uit reacties van bewoners in enkele jaren-’70 wijken in gemeente De Bilt blijkt echter dat het tegendeel zich voordoet. Als de huidige beleidslijn wordt voortgezet zal dit juist als effect hebben dat het indicatieve energielabel niet serieus genomen wordt en de achterliggende doelstelling, zoals in het Energieakkoord verwoord, dus niet gerealiseerd wordt. Daarmee dreigt het energielabel van Blok een valse start te krijgen. Het onderstaande scenario speelt zich namelijk nu al af.

Energieverspillers beloond, bespaarders gestraft!
Het huidige “systeem van Blok” geeft de woningen in de onderzochte wijk op de – van overheidswege gelanceerde – website http://energielabel-checker.rvo.nl/ vanzelf een groen C- label. Dat is merkwaardigerwijs zelfs veel gunstiger dan ik kan afleiden uit het WooN 2006 onderzoek dat BZK gebruikte voor het bepalen van de indicatieve labels. Veel ernstiger is echter dat door de keuze van een gemiddelde waarde, degenen die nog nooit energiebesparende maatregelen hebben genomen ‘beloond’ worden met een gunstig label. Wie daarentegen al veel maatregelen genomen heeft wordt ‘gestraft’ met een ongunstig label. Het effect dat het label tot bewustwording van verspilling  leidt wordt daarmee dan ook zeker niet bereikt.

Zo ontdekten bewoners in De Bilt dat hun buren zónder officieel energielabel, die niet deelgenomen hadden aan een collectieve actie voor vloerisolatie, een indicatief energielabel C krijgen. En dat terwijl hun eigen woning (zelfde type en bouwjaar), waar wel in isolatie is geïnvesteerd, het officiële maar minder gunstige label D krijgt opgeplakt…
In algemene zin dus een flinke afstraffing van mensen die hun woning van label G tot label E of D weten op te krikken en dat laten vastleggen door een gecertificeerde E(nergie) P(prestatie) A(dviseur). Hun buren die niets doen, noch investeren krijgen een gunstiger label cadeau!

Deel resultaten WoON 2006Naar aanleiding van verschillende kritische reacties heeft inmiddels overleg plaats gevonden tussen het ministerie en enkele marktpartijen. Door Jan Vos en Albert de Vries (PvdA) zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister over wat inmiddels de casus ‘De Bilt’ is gaan heten. Het antwoord dat de minister hier op 13 november jl. heeft gegeven stemt desondanks niet optimistisch. Wel zegt hij daarin toe dat het WooN 2006-onderzoek, waarop het gemiddelde is gebaseerd, nog eens getoetst wordt door een onafhankelijk deskundige en is als gevolg daarvan, kennelijk om verwarring te voorkomen, de site energielabelvoorwoningen.nl weer uit de lucht gehaald. Het belangrijkste bezwaar, namelijk dat er per bouwjaar bij elke categorie ongecertificeerde woningen van een gemiddelde energetische waarde wordt uitgegaan, wordt vooralsnog niet weggenomen. De  consequentie dat energieverspillers beloond en bespaarders gestraft worden blijft daardoor als “zwaard van Damocles”  boven het beoogde gunstige effect van het indicatieve energielabel hangen.

Geef het energielabel een faire kans van slagen!
Werk aan de winkel dus voor alle betrokkenen die het energielabel een kans tot slagen gunnen. In de gebouwde omgeving verstoken we meer dan één derde van onze totale energieverbruik en onze woningen hebben daar een belangrijk aandeel in. Maak dus geen flop van deze belangrijke actie uit het Energieakkoord. Overtuig de minister ervan dat hij beter ten halve kan keren dan ten hele dwalen. Het oorspronkelijk uitgangspunt blijft de beste optie, waarmee de achterliggende doelstellingen van de afspraak in het Energieakkoord over “werken aan bewustwording” kunnen worden behaald.

Mijn advies aan de minister: Wees niet bang dat daarmee het label niet serieus genomen zal worden. Stuur in januari een simpel briefje naar deze bewoners in De Bilt, dat hun woning weliswaar een rood label draagt, maar dat zij inmiddels vast al eens hun cv-ketel vervangen hebben door een zuinige HR ketel en dat alleen dit al het de moeite waard maakt hun woning op te waarderen op de site die de overheid daarvoor heeft laten maken. Natuurlijk vind je op die site dan ook de tips om verder te werken aan energiebesparende maatregelen.

Dát is werken aan bewustwording! Goed voor het comfort, de portemonnee en het milieu. Je zou dat toch iedereen toewensen…?!

 

 

 

Sluit nu een Energiebespaarlening af

De Energiebespaarlening is onderdeel van het Energieakkoord. De Rijksoverheid draagt bij aan dit onderdeel van het akkoord, maar heeft verder hoge verwachtingen van de invoering van een indicatief energielabel en de wijze waarop het bedrijfsleven in zal spelen op de mogelijkheden die dit biedt. Lees meer ‘laatste nieuws’ over het energielabel op warmevoeten.nl. De Energiebespaarlening is nu een feit. Bouwend Nederland bericht daar als volgt over:

“Sluit nu een Energiebespaarlening af” verder lezen

Eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd

De eerste ‘nul-op-de-meter’ woningen van het project ‘Stroomversnelling’ zijn opgeleverd. Het betreft vier ééngezinswoningen uit de jaren ‘60 die compleet zijn vernieuwd

 Stroomversnelling
In deze decembermaand zijn de eerste prototype-woningen van Stroomversnelling afgerond. Dit zijn vier ééngezinswoningen uit de jaren ‘60 die in de afgelopen weken compleet zijn vernieuwd. De bouwpartijen verbeteren de woningen zo dat ze gegarandeerd evenveel energie opleveren als ze verbruiken: de energiemeter komt over een heel jaar gemiddeld uit op nul. De huurders betalen de oude energierekening voortaan aan de corporatie. Die kan daarmee de investering bekostigen, en de woning wordt met de nieuwste technieken weer aangenaam en futureproof.

SV-voor-na-585px

“Eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd” verder lezen

Meer comfort en toch geld besparen!

Warmevoeten
Warmevoeten

Door zuinig te zijn met energie, kunt u flink wat geld besparen op uw energierekening. Het wonen in een energiezuinig huis is fijn en comfortabel. Energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat dat vocht en tocht tot het verleden behoren. In een goed geisoleerde woning is het heerlijk wonen. Het is beslist niet zo dat het nemen van energiebesparende maatregelen extreem duur of erg ingewikkeld is. Met eenvoudige aanpassingen is al heel veel voordeel te behalen. Of het nu gaat om simpele ingrepen of om grotere energieverbouwingen.

“Meer comfort en toch geld besparen!” verder lezen

Kees Arkestein (ISSO): “De zin van het energielabel”

door Wessel Simons op 9 augustus 2013 in Columns, Regelgeving

Door Kees Arkesteijn (ISSO) –
Over het energielabel bestaat veel misverstand. Ook bij mensen die over het onderwerp beslissingen moeten nemen. Als inhoudsdeskundige van het energielabel wil ik graag een poging wagen enige helderheid te scheppen in de discussie rondom dit thema. Mijn blog draag ik in het bijzonder op aan Vereniging Eigen Huis (VEH) en de heer Knops van het CDA. “Kees Arkestein (ISSO): “De zin van het energielabel”” verder lezen

Twee onder één kap 1960 energielabel F

De woning is in 2003 ingrijpend verbouwd en dat betekent bijvoorbeeld dat de fraaie aanbouw ontworpen is overeenkomstig de in 2003 geldende normen. Zoals heel veel woningen van ‘zekere’ leeftijd dus een mengvorm van goed geïsoleerd tot nog puur natuur. Hier geldt dat naast de nieuwbouw het dak tot op zekere hoogte geïsoleerd is, er zo hier en daar dubbel glas is aangebracht en dat men beschikt over een HR 100 combivat ketel met optimale regeling voor ruimteverwarming en de warmwatervoorziening.

“Twee onder één kap 1960 energielabel F” verder lezen