Advies Topsector Energie mist nog focus op de consument

Passend in het huidige politieke klimaat is het advies van het Topteam Energie sterk aanbod gedreven. Versterken van de concurrentiekracht van de energiesector is het overkoepelend doel. Inzet van overheidsgeld en –middelen via een Regiegroep om door die groep geselecteerde vormen van energietechnologie en energiebesparing sneller of meer concurrerend te krijgen, en de innovatieketen robuuster, meer gestroomlijnd en recessiebestendig te krijgen, ziet zij naast het instellen van een Research & Development Aftrek (RDA) als het middel. Weg met de subsidies aan de vraagkant. Versterk de aanbodskant dan komt de vraag vanzelf wel, lijkt het uitgangspunt.

“Advies Topsector Energie mist nog focus op de consument” verder lezen

Energielabel werkt gunstig op verkoopbaarheid van de woning

Met “Energielabel woning sneller verkocht”, is de titel van het persbericht dat de Rijksoverheid uit deed gaan ter gelegenheid van het beschikbaar komen van de studie “Het Energielabel op de Koopwoningmarkt” . Uitgevoerd door Dirk Brounen en Nils Kok respectievelijk verbonden aan de universiteit van Maastricht en die van Tilburg. Geconstateerd wordt dat na de introductie van het label in januari 2008 het door negatieve publiciteit rond de waarde ervan een dalende populariteit kent. Bij mijn eigen zoektocht naar de waarde ervan heb ik inderdaad ook moeten vaststellen dat de ene label de andere niet is. Toch ben ik er van overtuigd dat voor het verkrijgen van de nodige dynamiek voor het opvoeren van de energieprestatie van de bestaande woning voorraad “Labeling the name of the game’ zou moeten zijn. Net als bij de auto industrie, waar de verkoop van auto’s met een zuinig label de pan uitrijst, zou het een focus op het fiscaal stimuleren van het opvoeren van de energie prestatie van woningen veel beter werken dan de subsidie formules die de laatste jaren meer af dan aan de revue passeerden.

“Energielabel werkt gunstig op verkoopbaarheid van de woning” verder lezen

Een Hummer als huisdier

Wie wil er nog een met een energie verslindende Hummer de straat op? Weinigen blijkbaar en daarom dan ook inmiddels uit productie genomen. Niet voor de deur dus, maar blijkbaar wel als huisdier want het merendeel van ons Nederlanders bewoond nog steeds een energieslurpende woning. Zonder een gericht beleid om daar wat aan te doen zal dat voorlopig ook wel zo blijven. De komende stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) en de Green Deal die binnenkort gepubliceerd gaan worden, zullen daar zoals het er nu naar uitziet geen oplossingen voor aanreiken.
Zomaar twee berichtjes uit de kranten van 5 april: “Een Hummer als huisdier” verder lezen