Het huidige energie gebruik in Nederland in KWh/persoon/per dag

Zoals we onze huidige economie hebben ingericht gebruiken we in Nederland per dag 193KWh/persoon per dag. Dat komt ongeveer overeen met 80 lampen van 110W die we continu laten branden of circa 50 maal ons huishoudelijk elektriciteitsgebruik. Die 193 KWh laat zich als volgt onder te verdelen:

Toen ik dat voor ons eigen huis naging, was het bijvoorbeeld een hele ontdekking dat een M3 gas bijna 9 KWh vertegenwoordigd en dat ik dus in deze rekensom bijna 8 maal zoveel KWh/persoon/dag gebruik aan gas dan aan elektriciteit. Met andere woorden besparingen op mijn gasverbruik heel veel harder doortikken dan mijn huis te voorzien van ledlampen. Bovendien was het een heel inzicht dat mijn 20.000 Km per jaar autokilometers en wat ik reis per openbaar vervoer tezamen met 2 reisjes naar zoonlief in Montreal in KWh gebruik ongeveer gelijk staat dan mijn totale huishoudelijk energiegebruik.

Energiedragers: Kerncijfers als IJkpunt

In de diverse communicaties rond het onderwerp ‘energie’ kom je zowel vele verschillende eenheden als verschillende uitgangspunten tegen. Daardoor was het voor een niet deskundige, zoals ik, moeilijk om een goed beeld te krijgen voor welke uitdaging we nu eigenlijk staan.

Wat mij geholpen heeft, is de wijze waarop David McKay in zijn boek ‘Sustainable Energy without hot air’, daarmee omgaat. Hij gebruikt daarin als maat voor de persoonlijke energiebehoefte de voor iedereen begrijpelijke eenheid van kilowatt uur/ per persoon/ per dag (kWh/p/d). Voor de UK komt hij uit op een gebruik van 125 kWh/p/d.

“Energiedragers: Kerncijfers als IJkpunt” verder lezen

Wordt Labelling (EPC) the name of the game?

“De grootste opgave voor energiebesparing in de gebouwde omgeving ligt in de bestaande bouw. Gebleken is dat bewustzijn van de noodzaak tot het nemen van maatregelen start met inzicht in de energetische kwaliteit van de woning en de te nemen maatregelen. Het energielabel speelt hierin een essentiële rol. Juist bij verhuur en verkoop van de woning zijn verhuurders en kopers vaak bereid om tot het nemen van maatregelen over te gaan.”

“Naar mijn mening is het label pas effectief indien het breed wordt toegepast. Daarom streef ik ernaar maatregelen ter handhaving van het energielabel al eerder dan 1 januari 2013 in werking te laten treden.”

“Wordt Labelling (EPC) the name of the game?” verder lezen

De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)

Als belangrijkste ingenieursvereniging van Nederland heeft KIVI/NIRIA het energiethema prominent op zijn agenda gezet. Het jaarcongres op 6 oktober 2010 “Duurzaam omgaan met energie” was de aftrap om in de komende jaren gestructureerd kennis uit te wisselen en strategieën te ontwikkelen rondom het energievraagstuk. KIVI/NIRIA acht het daarbij één van zijn taken om de discussie te stroomlijnen vanuit een totaalbeeld op ons energievraagstuk, de ontwikkeling daarvan en de mogelijkheden om daar in de (verre) toekomst met duurzame bronnen in te voorzien met een breed draagvlak. Een stevig beeld vanuit de ingenieurswereld kan belangrijke voeding geven aan de politiek/maatschappelijke discussie en zo een bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie. Als startpunt hiervoor in samenwerking met TU Delft de publicatie ‘De energievoorziening van Nederland vandaag (en morgen) uitgebracht.

“De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)” verder lezen