Waarom zonne-energie

Kruisbestuiving
De zoektocht naar een toekomst waarin duurzaam in onze energie kan worden voorzien kent vele onzekerheden, maar vormt ook een bron van creativiteit. In een wereld waarin wereldwijd simultaan kennis gedeeld kan worden, mogen we optimistisch zijn dat uiteindelijk de sleutel voor een duurzame toekomst gevonden zal worden  Wat doe je als iemand het initiatief neemt een web te weven van verschillende blogs en websites waarmee content uit gewisseld wordt en zegt het leuk te vinden een bijdrage te leveren aan je blog/website. Met plezier aanvaarden! Het onderwerpen van Willemijn: ‘Zonne-energie’ sluit goed aan waar wij ons mee bezig houden ‘energie besparing’. 

Hieronder dus de bijdrage van Willemijn Trommelen

ZonWaarom Zonne-energie
Omdat de wereldbevolking, met daarbij de welvaart, blijft groeien, is er steeds meer energie en voedsel nodig. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is het belangrijk dat de energie en het voedsel duurzaam geproduceerd wordt, dus met minder CO2 uitstoot en minder afval. Zonne-energie voldoet aan deze voorwaarden en dus is de zon een uitstekende energiebron.

Zonne-energie is warmte en licht dat afkomstig is van de zon. Er zijn verschillende redenen om over te gaan op zonne-energie.

De zon is altijd beschikbaar
De eerste reden om over te gaan op zonne-energie is omdat de zon altijd beschikbaar is en er dus altijd zonne-energie opgewekt kan worden. Natuurlijk verschillen het aantal zonuren per seizoen en zelfs per dag, waardoor het dus iedere dag verschilt hoeveel zonlicht er opgevangen kan worden. Zelfs wanneer het bewolkt is kan er nog zonne-energie worden geproduceerd. De intensiteit van het zonlicht is dan wel minder en de opbrengst zal dan ook minder hoog liggen dan op een zonnige dag.

Energiebesparing
Als u over zonne-energie beschikt wordt de reguliere stroom van uw energieleverancier aangevuld door zonne-energie. Hierdoor verbruikt u minder van uw ‘eigen’ energie, waardoor u energie bespaart. Het is uiteraard ook mogelijk om met zonne-energie in uw gehele energie te kunnen voorzien. “Waarom zonne-energie” verder lezen

Europese producenten van zonnepanelen willen aanval op China inzetten

21Een consortium van bedrijven, gesteund door onderzoeksinstituten in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, zou een megafabriek á la Airbus (de Europese vliegtuigbouwer) willen bouwen om zo de Chinese industrie op kosten te kunnen verslaan.

Met het plan zou een investering van circa € 1 mrd gemoeid zijn. Volgend jaar zou het consortium met een proeffabriek willen beginnen, om in 2018 met de grootschalige productie van zonnepanelen te beginnen. De productiekosten zouden dan 20% lager kunnen uitvallen dan in China. De financiering van een proeffabriek zou in de laatste fase zijn.

Berlijn reageert positief
De Duitse krant Süddeutsche Zeitung onthulde de plannen dinsdag, zonder overigens namen van deelnemende bedrijven te kunnen geven. De grootste Europese producent in de zonne-energiesector, het Duitse Solarworld, wilde tegenover de Duitse krant wel aangeven dat zij niet meedoet aan het initiatief. Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels laten weten de plannen met interesse te zullen volgen. “Europese producenten van zonnepanelen willen aanval op China inzetten” verder lezen

Wordt het ‘moestuin-gevoel’ rond zonnestroom aanjager voor opvoeren energieprestatie woningen?

In 2011 werden er evenveel zonnepanelen geïnstalleerd dan alle jaren daarvoor. In één jaar tijd verdubbelde daardoor de Nederlandse zonnestroomproductie. Mede veroorzaker: de enorme concurrentie vanuit China. Prijzen daalden hierdoor zover dat er sprake is van ‘netpariteit’. Netpariteit wil simpelweg zeggen dat de prijs van zonnestroom gelijk is aan de prijs per kWh die je aan de stoomleverancier moet betalen. In de praktijk is die nu zelfs lager. Er is dus geld te verdienen. Je moet daarbij wel bij bedenken dat van de circa 22 cent die je per kWh aan je stroomleverancier betaalt, er maar rond de 7 cent bij hen terecht komt voor de productiekosten.

“Wordt het ‘moestuin-gevoel’ rond zonnestroom aanjager voor opvoeren energieprestatie woningen?” verder lezen

Energie-labeling: kans voor de Power of Politics? Wie helpt de politiek aan een visie?

Je komt bedrogen uit als je verwacht dat je tijdens het grote Nederlandse energiedebat‘, mee kunt discussiëren over een onderwerp dat jou als burger dicht op de huid zit: ‘energiebesparing in de woonomgeving’ en waar relatief ook nog eens veel winst te behalen valt. Maar nee, tijdens het door FD/BNR georganiseerde energiedebat, onder de titel The Power of Politics, wordt er door de vier partijen in het debat, CDA, VVD, Groen Links en SP langdurig gekissebist over de CO2 uitstoot en het wel of niet subsidie verlenen voor duurzame energieopwekking. Paulus Jansen (SP) heeft als enige een “Energie-labeling: kans voor de Power of Politics? Wie helpt de politiek aan een visie?” verder lezen

Zonne-energie nu of later?

Zonne-energie is hot als je afgaat op het succes van de acties van bijvoorbeeld Urgenda, Natuur en Milieu en de Vereniging Eigen Huis. Samen inkopen met korting maakt dat je nu jezelf al van stroom kan voorzien tegen een prijs lager dan dat je via het net betaald. Toch heb ik zelf nog enige twijfel om deze stap te zetten. Uiteindelijk doe je zo een investering voor 30 jaar en de ontwikkelingen in het veld van Zon-PV zijn gigantisch. Algemeen advies aan anderen is: volg je hart maar wel met de trias energetica voor ogen. Dus eerst die isolatie op orde voordat je de volgende stappen zet. Voordeel om de investering in Zon-PV nog even uit te stellen is in ieder geval dat dit het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied extra spannend maakt. In het zelfde stadium als ik? Volg dan de laatste nieuwtjes op dit gebied.
Lees verder: Krantenknipsels

Emotie en trend in omgaan met energie

Keukens en meubelen worden ook verkocht op emotie en trend. Dat is de kop die Jan Oeij, hoofdredacteur van het blad Dak+Bouw, meegaf aan het interview over duurzame ontwikkelingen. Energiezuinig bezig zijn, is goed voor de portemonnee.  Geeft aanleiding tot een goed gesprek: wie bespaart wat en op welke manier. Een paar zonnepanelen op het dak vinden de meeste mensen niet mooi. Echter een voldak oplossing is wel mooi om te zien, gemakkelijk aan te brengen en kan al snel een rendabele investering zijn. Er zijn vele specifieke energiebesparende maatregelen voor het eigen (huur)huis die goed zijn voor de portemonnee  en waarvan het comfort direct merkbaar is. Dus warme voeten voor allemaal en bovendien zullen je vrienden concluderen dat je de tijdgeest goed begrijpt.

Lees verder  Interview Dak+Bouw

Helen Parkhurst college in Almere: een school met een Groene Vlag

Ik was gevraagd als klankbord op te treden en werd op het Helen Parkthurst College in Almere ontvangen door Niki en Alex Tess. Twee zelfbewuste tieners. die midden in hun eindexamen 6 vwo zitten, maar toch tijd en motivatie hebben voor een bestuursfunctie van de stichting Horstship.  Een indrukwekkend verhaal. Horst van Woersem, een biologiedocent die drie jaar geleden overleed, maar als hoofd van de milieugroep zo’n impact heeft gehad dat zijn droom voortleeft: het bouwen van een earthship in de schooltuin samen met zijn leerlingen. Niki en Alex Tess: ‘Horst was een inspirerende man die als je hem met zijn stralende ogen in de gang tegenkwam je even bewust maakte van het belang om goed voor onze aarde te zorgen.  Die ook iedereen zover kon krijgen mee te doen met zijn projecten. Leerlingen die de ene week nog zeiden dat ze het niets vonden, stonden de week erop in hun vrije tijd papiertjes te prikken bij een opruimactie’.

“Helen Parkhurst college in Almere: een school met een Groene Vlag” verder lezen

Zonne-energie


Zon verwarmd, zon verlicht.
Het huis als jas, maar ook als bron van energie.
Mooi om te zien.
Heerlijk om in zo’n huis thuis te komen.
Een teken van de nieuwe tijd.

De ene energielabel is de ander niet (deel 3*)

Onder deze titel doe ik verslag over het opwaarderen van de energieprestatie van woningen door particulieren. Ditmaal de ervaringen van een (super)deskundige. Hij was onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en ook nu nog werkzaam op het terrein van duurzaam omgaan met energie in de bebouwde omgeving bij het programma de Energiesprong van de SEV. De ambitie is hoog. “De ene energielabel is de ander niet (deel 3*)” verder lezen

Het ene Label is de Andere niet (deel 2)

In een eerder blog ‘Het ene Label is de Andere niet’ schreef ik over een eerste stap in mijn ontdekkingstocht over het verbeteren van de energieprestatie van de eigen woning en de motivatie van waaruit ik die onderneem. Aangezien ‘nieuwbouw’ jaarlijks maar 1% omvat van de totale voorraad en vervanging zelfs maar 0.25%, dient het opwaarderen van de energieprestatie grotendeels plaats te vinden in bestaande gebouwen.

“Het ene Label is de Andere niet (deel 2)” verder lezen