Virtual tour: “Met Chris de diepte in”

Gebruik makende van de TUD-KIVI NIRIA uitgave ‘De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen)’ dat uitkwam ten gelegenheid van het jaarcongres 2010, maakte ik de virtual tour voor mijn blog. Deze geeft de rode draad aan van het leerproces dat ik doorloop in de wereld van het duurzaam omgaan met energie.

Chris Hellinga, die vanuit de TUD in de stuurgroep Duurzame Energie van KIVI NIRIA-TUDelft participeerde, is de auteur van deze publicatie. Zelf maakte hij een presentatie waarin dieper ingegaan wordt op het huidig gebruik van energiedragers in Nederland en hoe dat er uit zou kunnen zien als we in 2050 voor 100% zouden verduurzamen.

Zelf zegt hij hierover:
“Het jaar 2050 is “symbolisch” gekozen vanwege de overtuiging dat we dan tenminste 80% CO2 reductie moeten hebben gerealiseerd om al te drastische klimaatveranderingen te voorkomen. De presentatie heeft vooral ten doel aan te geven hoe veelomvattend die uitdaging is. Het gaat ons er niet om een voorspelling te doen. Of wind, zon en biomassa grootschalig zullen doorbreken of niet, is van vele factoren afhankelijk en in de komende 40 jaar zullen er ontwikkelingen plaatsvinden die het beeld drastisch zullen doen kantelen.”

Bij het opstellen van dit document hebben de stuurgroepleden zich laten inspireren door het voortreffelijke boek van prof. David Mackay “Sustainable energy – without the hot air”, dat gratis op internet beschikbaar is en dat een rijkdom aan informatie biedt over de (on)mogelijkheden van duurzame energieopties. In navolging van David Mackay is in de publicatie een maat gebruikt die dicht bij ons gevoel ligt: kWh per persoon per dag (kWh/p/d). Voor iedere Nederlander is dat gebaseerd op de CBS cijfers ‘193 kWh per dag’. Dat is vergelijkbaar met 80 lampen van 100 W die continu branden (als we niet meetellen dat die elektriciteit ook gemaakt moet worden). Een andere vergelijking: 193 kWh/p/d is 40-50 maal meer dan de hoeveelheid elektriciteit die u thuis gebruikt. Als uw huis door zonnepanelen of windenergie van elektriciteit wordt voorzien, is dus op een duurzame manier slechts in rond de 2% van ‘uw energievraag’ voorzien.

Wat de presentatie in ieder geval duidelijk maakt, is hoe ongelooflijk spannend de uitdaging is die voor ons ligt.

Voor hen die graag de diepgang zoeken, is zijn presentatie onder de tab ‘Virtual Tour’ te vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *