Redden we het in 2050 met alleen de zon, of wind of bio?

“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.”
Thomas Edison, 1931
Jaarlijks ontvangt onze aarde 240W per vierkante meter aan zonne-energie hetgeen gelijk is aan bijna 10.000 maal ons alledaags energiegebruik. Zon is dan ook de bron van bijna alle vormen van energie met als uitzondering de getijdenenergie die immers veroorzaakt wordt door de aantrekkingskracht van de maan en geothermie, aardwarmte, dus warmte uit diepere lagen van de aarde zelf.

“Redden we het in 2050 met alleen de zon, of wind of bio?” verder lezen

Het ene Label is de Andere niet

Onderdeel van mijn ontdekkingtocht duurzaam omgaan met energie’, is mijn wens, indien redelijkerwijs mogelijk, mijn huis op den duur – energie nul – te maken. Ik heb daarvoor, naar ik meen, een goed uitgangspunt. Mijn huis is in 1988 gebouwd  met, voor die tijd, redelijk wat aandacht besteed aan de isolatie. Ik heb mij voorgenomen bij het doorlopen van deze ontdekkingstocht, mijzelf op te stellen als een gemotiveerd belangstellende, maar niet als een hobbyist. Met andere woorden ‘de markt’ moet het voor me doen! Ik wil dus niet zelf uit moeten vinden hoe dit transitiepad te bewandelen. Daarbij mag het best wat kosten, maar moet het eindresultaat van de investeringen redelijk voorspelbaar zijn. Bovendien wil ik onderweg niet al teveel gedoe. Ik denk dat dit de basishouding zal zijn van vele huizenbezitters die iets over hebben voor de toekomst van hun (klein) kinderen. Op deze manier leer ik misschien lessen die ook weer nuttig kunnen zijn voor andere geïnteresseerden.

“Het ene Label is de Andere niet” verder lezen

Energiedragers: Kerncijfers als IJkpunt

In de diverse communicaties rond het onderwerp ‘energie’ kom je zowel vele verschillende eenheden als verschillende uitgangspunten tegen. Daardoor was het voor een niet deskundige, zoals ik, moeilijk om een goed beeld te krijgen voor welke uitdaging we nu eigenlijk staan.

Wat mij geholpen heeft, is de wijze waarop David McKay in zijn boek ‘Sustainable Energy without hot air’, daarmee omgaat. Hij gebruikt daarin als maat voor de persoonlijke energiebehoefte de voor iedereen begrijpelijke eenheid van kilowatt uur/ per persoon/ per dag (kWh/p/d). Voor de UK komt hij uit op een gebruik van 125 kWh/p/d.

“Energiedragers: Kerncijfers als IJkpunt” verder lezen

De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)

Als belangrijkste ingenieursvereniging van Nederland heeft KIVI/NIRIA het energiethema prominent op zijn agenda gezet. Het jaarcongres op 6 oktober 2010 “Duurzaam omgaan met energie” was de aftrap om in de komende jaren gestructureerd kennis uit te wisselen en strategieën te ontwikkelen rondom het energievraagstuk. KIVI/NIRIA acht het daarbij één van zijn taken om de discussie te stroomlijnen vanuit een totaalbeeld op ons energievraagstuk, de ontwikkeling daarvan en de mogelijkheden om daar in de (verre) toekomst met duurzame bronnen in te voorzien met een breed draagvlak. Een stevig beeld vanuit de ingenieurswereld kan belangrijke voeding geven aan de politiek/maatschappelijke discussie en zo een bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie. Als startpunt hiervoor in samenwerking met TU Delft de publicatie ‘De energievoorziening van Nederland vandaag (en morgen) uitgebracht.

“De energievoorziening van Nederland Vandaag (en morgen?)” verder lezen