Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ)

Vijf zusterorganisaties, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, It Fryske Gea, het Flevo-landschap en IJsselmeervereniging werken sinds 2005 samen in de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied (VBIJ). 

Deze organisaties, buren van elkaar, bieden door deze bundeling van krachten een betere bescherming tegen verdere aantasting van het IJsselmeergebied.
Het belangrijkste uitgangspunt is het bevorderen van natuurlijke en landschappelijke waarden van het IJsselmeergebied. Dit omvat IJmeer, Gouwzee, Markermeer, IJsselmeer en randmeren alsmede de oevers en het gebied landinwaarts voor zover van invloed op de kwaliteit en beleving van het grote open water.

E2BA

The Efficiënt Building Association is een van de public privat partner (PPP) initiatieven die door de Europese commissie is gelanceerd op het gebied van duurzame energie.

Het initiatief staat voor het leveren van concepten die op district niveau of dat op het niveau van ‘het gebouw’, zullen leiden tot aanzienlijke reductie in energieconsumptie.
De E2BA-doelstelling is om in de periode 2009-2019 research en demonstratie projecten te initiëren tot een bedrag van 2 miljard euro. De Europese Commissie en de industrie hebben zich voor de periode 2010-2013 ieder tot een bedrag van 500 miljoen gecommitteerd. www.e2b-ei.eu.

ECCREDI

De Europese Raad voor het Onderzoek, de Ontwikkeling en de Innovatie van de Bouw (ECCREDI) werd gecreëerd in Brussel op 19 december 1995 met het ondertekenen van een Memorandum van overeenstemming door vertegenwoordigers van Europse organisaties betrokken bij de bouw. De Europese organisaties die aan ECCREDI deelnemen, vertegenwoordigen de belangrijkste belangen binnen bouw: contractanten, techniek, adviseurs, architecten en ontwerpers, product en materiële producenten, de bouw controle organisaties, sociale huisvestingsleveranciers en onderzoekinstellingen. De doelstellingen van ECCREDI moeten bijdragen tot het concurrentievermogen, de kwaliteit, de veiligheid en de milieuprestaties van de bouwsector en tot de algemene duurzaamheid van het gebouwde milieu, door de omvang van de doeltreffendheid van bouwonderzoek, technologische en procesontwikkeling en innovatie te verhogen.

Voor meer informatie zie:
www.eccredi.org

ELGIP

Geo-engineering in Europa

In een lange termijnverplichting met belangrijke organisaties in de Geo-engineering – elk met een sterke nationale positie en bezig met zowel onderzoek, ontwikkeling als innovatie, is sinds 2002 ELGIP – het Europese Grote Platform van Geo-Bouwende Instituten – overtuigend aangesloten.  De 12 leden houden in totaal meer dan 2000 onderzoeksdeskundigen bezig!

Voor meer informatie: www.elgip.net

ECTP

Een nieuw ‘approach’ voor de bouw sector!

Het Europese Platform van de Technologie van de Bouw (ECTP) wil de sector brengen tot een hoger ‘worldbeating’ niveau van prestaties en concurrentievermogen. Dit willen zij bereiken door de belangrijkste uitdagingen te analyseren die voor de sector in termen van maatschappij, duurzaamheid en technologische ontwikkeling, belangrijk zijn.

Voor meer informatie naar de Engelse site: www.ectp.org