Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ)

Vijf zusterorganisaties, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, It Fryske Gea, het Flevo-landschap en IJsselmeervereniging werken sinds 2005 samen in de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied (VBIJ). 

Deze organisaties, buren van elkaar, bieden door deze bundeling van krachten een betere bescherming tegen verdere aantasting van het IJsselmeergebied.
Het belangrijkste uitgangspunt is het bevorderen van natuurlijke en landschappelijke waarden van het IJsselmeergebied. Dit omvat IJmeer, Gouwzee, Markermeer, IJsselmeer en randmeren alsmede de oevers en het gebied landinwaarts voor zover van invloed op de kwaliteit en beleving van het grote open water.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *