KIVI NIRIA Jaarthema 2009

Hub Holland Hup, de titel van het KIVI NIRIA jaarthema 2009, verwijst naar Nederland als verzameling van knooppunten met een grote verscheidenheid aan infrastructuren. Aandacht gaat daarbij in het uit naar Nederland als knooppunt binnen Europa en op mondiaal niveau.

Het thema focust op de ontwikkeling van diverse knooppunten of hubs. Voor het gemak onderscheiden wij drie typen:
– fysieke knooppunten als de haven van Rotterdam, Schiphol of de Amsterdam Internetexchange.
– kennisknooppunten, bijvoorbeeld op het gebied van water- of deltatechnologie of op zeer specifieke kennisknooppunten zoals viraal onderzoek in de       diergeneeskunde CDI.
– regieknooppunten. Hierbij valt te denken aan de bloemenveiling in Aalsmeer die groeit door meer te verhandelen dan er fysiek door Nederland gaat.

Belangrijke aspecten die bij de uitwerking van het thema aan de orde komen zijn:

–           het historisch perspectief
–           de (bestuurlijke) complexiteit
–           de internationale en EU context
–           samenhang van infrastructuren
–           het effect van nieuwe technologie
–           het creëren van standaarden
–           ruimtelijke ordening
–           kwetsbaarheid en veiligheid
–           opleidingsniveau
–           kennis over financieren en verzekeren
–           dynamiek en flexibiliteit
–           veiligheid

Het thema heeft een zeer breed karakter omdat het enerzijds het ‘traditionele’ transport- en mobiliteitsvraagstuk omvat maar anderzijds ook nieuwe kansen, ontwikkelingen en mogelijk grote systeemveranderingen belicht.

Kortom ‘Hub Holland Hup’ bouwt voort op de Nederlandse sterkte als distributieland maar vanuit een sterk toekomstgericht perspectief.

Voor meer informatie:  http://www.kivi.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *