Polderen 2.0: netwerken werkt!

Werd in de jaren ’80 en ’90 Nederland internationaal geroemd om haar poldermodel tegenwoordig heeft polderen vooral de negatieve bijklank van stroperigheid en het ontbreken van duidelijke verantwoordelijkheden. Maar 800 jaar ervaring in polderen is naar mijn mening 800 jaar creatief zoeken naar werkbare oplossingen die voor iedereen voldoende waarde vertegenwoordigen om er aan bij te dragen. Daarmee hebben we – letterlijk- ons hoofd boven water weten te houden, omdat we bereid waren ons eigen belang ondergeschikt te maken aan een bovenliggend belang.

“Polderen 2.0: netwerken werkt!” verder lezen