Sneller en beter volgens Elverding

Onder leiding van Peter Elverding ging op 7 november 2007 de cie Elverding van start met het maken van een analyse van de oorzaken van de vertraging bij infrastructurele projecten en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de besluitvorming te versnellen.

En dit kan veel sneller volgens de commissie! En wel met de helft van de tijd indien de aanbevelingen van de commissie worden overgenomen. De commissie beveelt te gaan werken met een brede verkenningsfase voor infrastructurele projecten en daarnaas verbeteringen aan te brengen in de ambtelijke voorbereiding en de bestuurscultuur.

In het kort zijn deze aanbevelingen:

  • Brede verkenningsfase met alle stakeholders vroeg en ruim betrokken
    • Daarbij gebiedsgewijze benadering en heldere tijdsafspraken
    • Afsluiten verkenningsfase met helder politiek besluit op hoofdlijnen
    • Doelstellingen vastgelegd in convenant. Waar mogelijk zekerheid “vooraf”, “onderweg” waar gewenst enrechtszekerheid “achteraf” door opleveringstoets

Voor meer informatie zie: www.verkeerenwaterstaat.nl

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/webversieRapportelverdingsnijtekenstijd1146_tcm195-219331.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *