De twee Maria’s van der Hoeven

Wie luistert naar de introductie van de Energy Outlook 2011 door nieuwe Executive Director van het IEA (International Energy Agency) kan nauwelijks geloven dat dit de zelfde Maria is die nog zo kort geleden het ministerie van Economische zaken (en Energie benadrukt ze) aanstuurde. Een ministerie dat onder haar leiding de bouw van een aantal  kolencentrales ondersteunde en naliet om een gedegen lange termijn visie op de verduurzaming van onze energievoorziening te formuleren alsook de beleidskaders daarvoor  te ontwikkelen.

Zo zegt zij in haar speech onder andere : “If there is one overriding message that comes out of the report it is that without an urgent and radical change  in policy direction the world risks locking itself in an unsustainable energy future. Much of the investments made now in energy using equipments and infrastructures as power stations, industry and buildings will stay with us for decades to come. Retiring it early will be horrible expensive…….”

Mooi dat dit inzicht in zo een korte tijd is ontstaan. Eerder in haar speech zet zij de missie van het IEA neer  als de organisatie die als missie heeft ‘to bridge the gap between policy makers and analysts’ .Zeker het slotwoord ‘The window of opportunity shuts fast…lets not wait any longer its time to act now”,  geeft hopelijk voldoende aanleiding om haar opvolger eens uit te nodigen voor het delen van dit inzicht.

Ik denk namelijk dat er weinig onder ons zijn die in het huidig beleid van Maxime Verhagen deze roep om urgentie zullen herkennen.  Alle reden dus om de analisten die de Outlook opstelden te helpen die brug te slaan naar de politici in ons dierbaar vaderland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *