Helen Parkhurst college in Almere: een school met een Groene Vlag

Ik was gevraagd als klankbord op te treden en werd op het Helen Parkthurst College in Almere ontvangen door Niki en Alex Tess. Twee zelfbewuste tieners. die midden in hun eindexamen 6 vwo zitten, maar toch tijd en motivatie hebben voor een bestuursfunctie van de stichting Horstship.  Een indrukwekkend verhaal. Horst van Woersem, een biologiedocent die drie jaar geleden overleed, maar als hoofd van de milieugroep zo’n impact heeft gehad dat zijn droom voortleeft: het bouwen van een earthship in de schooltuin samen met zijn leerlingen. Niki en Alex Tess: ‘Horst was een inspirerende man die als je hem met zijn stralende ogen in de gang tegenkwam je even bewust maakte van het belang om goed voor onze aarde te zorgen.  Die ook iedereen zover kon krijgen mee te doen met zijn projecten. Leerlingen die de ene week nog zeiden dat ze het niets vonden, stonden de week erop in hun vrije tijd papiertjes te prikken bij een opruimactie’.

Check It Out
Vier jaar geleden begon de school op zijn initiatief met Check It Out, een educatief programma om milieubehoud en energiebesparing onder de aandacht te brengen. Het kent drie pijlers. Allereerst is het aspect duurzaamheid bij zoveel mogelijk vakken geïntegreerd in de lespraktijk. Daarnaast is  het gebouw zo aangepast dat zo min mogelijk energie wordt gebruikt en ten derde worden er allerlei acties ondernomen die duurzaamheid onder de aandacht houden. Naast kleine acties zijn er twee grote doorlopende projecten. Voor de onderbouw is dat Globe, een internationaal milieuprogramma opgestart door Al Gore, en de bovenbouw richt zich op het nieuw te bouwen leslokaal, het Horstship.

Het Horstship

Earthship

Alex Tess: ‘Horst kon na een hersenbloeding geen les meer geven en heeft zich toen helemaal aan de milieugroep gewijd. Zo kwam er een windmolen op het dak en werd er een schooltuin aangelegd. Hij heeft het begin van ‘Check It Out’ nog net meegemaakt. Het leslokaal was zijn andere droom. Na zijn dood hebben we besloten ook deze droom te zullen realiseren’.

Niki: ‘Het is een project van, voor en door  leerlingen.  Vorig jaar hebben we de eersteklasleerlingen van het Technasium gevraagd een eigen Horstship te ontwerpen. 75 leerlingen hebben meegedaan dit heeft heel veel leuke creatieve ideeën opgeleverd. Met hulp van een architect hebben we die ideeën inmiddels vertaald in een realiseerbaar ontwerp en zijn nu toe aan de volgende fase’.

Klaar voor de volgende fase
Uiteindelijk moet dat leiden tot de realisatie. Niki: ‘Echt haast hebben we niet want bij iedere stap die we nemen ontdekken we zoveel educatieve waarde dat het zonde is die niet volledig uit te nutten.’ Inmiddels is een website operationeel en een stichting opgericht ondermeer om het financiële gedeelte beter te kunnen regelen. Giften zijn aftrekbaar van de belasting

Het project heeft tot op heden echter nog niet veel geld gekost. Overal waar we komen worden mensen enthousiast en willen helpen. Alex Tess: ‘Bij het uitreiken van de Groene Vlag hebben weer vele nieuwe contacten opgedaan. We hopen de nieuwste technieken te gebruiken in het lokaal’. Niki: ‘Uiteindelijk moet het er wel komen natuurlijk’. Dus tijd voor het verder ontwikkelen van het netwerk dat uiteindelijk tot de realisatie moet leiden. Tijd om weer een beetje meer ruchtbaarheid te geven aan het initiatief zodat de kring van partijen die een bijdrage kunnen leveren zich kan uitbreiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *