Duurzame energievoorziening duur?

Het gezichtspunt dat het onderwerp duurzaam omgaan met energie aandacht behoeft, wordt inmiddels breed gedeeld. Niet alleen vanuit het oogpunt van de eindigheid van de fossiele voorraden maar ook vanuit de zorg dat de toenemende CO2-emissies tot klimaatverandering leidt. Wat dit laatste punt betreft zijn natuurlijk de meningen wat minder eenduidig maar zoals ik laatst iemand hoorde zeggen: “ook al ga je er niet echt vanuit dat de komende 100 jaar je huis zal afbranden, maakt dat niet dat je geen brandverzekering afsluit”. Zelf beleef ik het vanuit de ervaring dat we in de jaren ’60 al ons afval maar in het water dumpten tot we er achter kwamen dat daar de vissen van doodgingen. En in de jaren ’70 erachter kwamen dat gif en ander afval storten in onze ondergrond ook niet zo’n goed idee was, omdat ook dat ons milieu ernstig aantast.

Toen ik op een heldere nacht over China vloog en daar al die gigantische stofkoepels beneden mij zag, veroorzaakt door de kolenverbranding die het zicht op de steden vergrijsde. Ik mij toen plotseling realiseerde dat we al dat vluchtig afval maar blazen in dat schilletje van 20 kilometer atmosfeer – de afstand Utrecht-Amersfoort – en we blijkbaar aannemen dat dit allemaal wel goed komt. Vanuit die ervaringen, is mijn persoonlijke conclusie, dat we misschien onze atmosfeer toch maar zo min mogelijk dienen te belasten zolang we niet echt zeker weten dat wat we doen ook beheersbaar is. Bovendien speelt dan nog het argument dat fossiele grondstoffen ook aangewend worden voor de productie van nu nog vaak onvervangbare materialen. Alleen al daarom lijkt het niet verstandig om dat allemaal op te branden.

Het lijkt mij dan ook dat, terwijl we comfortabel onze gasbel aan het opstoken zijn, het richting toekomstige generaties lastig te verkopen is dat we te arm zouden zijn om deze verzekeringspremie te betalen. Een verzekeringspremie die, mits goed besteed, bovendien  leidt tot een spannend soort werkgelegenheid, meer woongenot, een gezondere leefomgeving. Kortom werken aan een succesvolle duurzame energievoorziening biedt daarnaast een gezond economisch perspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *