Energielabel voor rijwoning-tussen: een stapje moeilijker

Een woning met bouwjaar 1936.  Voor mij als beginnend Energieprestatie adviseur al weer een stuk complexer! Direct in de software ook de ‘maatwerkmodule’ geactiveerd, omdat er interesse is om de energieprestatie van de woning (verder) te verbeteren. Complexer, omdat er in de loop van de tijd natuurlijk van alles aan het huis verbeterd, veranderd en verbouwd is. Als dat niet het geval was geweest dan is de opgave simpel: een G label of, zoals ik dat dan karakteriseer, hebben de bewoners een Hummer als huisdier.

Voorgevel
Voorgevel

In dit geval is er echter al hard gewerkt om deze dame op leeftijd van een warme jas te voorzien. Het dak is geïsoleerd door het aanbrengen van 6 cm glaswol en diverse ramen zijn van dubbel glas voorzien. Ook is enige jaren geleden de vloer geïsoleerd met TONZON thermoskussens.

In 1998 is de beneden verdieping ingrijpend aangepast door uitbouw van achterpui. Ook al zijn de isolatiewaarden van de gebruikte materialen niet direct te achterhalen dan worden deze in de Vabi software, waarmee ik de labelwaarde vaststel, automatisch toegekend als ik het renovatiejaar invul. Dit automatisme mag ik gebruiken als, zoals in dit geval, de verbouwing is uitgevoerd met een bouwvergunning. Ik mag er dan namelijk vanuit gaan dat voor de isolatiewaarden de in 1998 geldende normering het uitgangspunt is geweest.

Voor het overige voorziet ons aardgas, zoals dat bijna overal in Nederland gebruikelijk is, ook hier in de verwarming en de beschikbaarheid van warm water. In dit geval via een zogenaamde VRcombivat gasketel uit 1996, die over niet al te lange tijd wel aan vervanging toe zal zijn. Dit alles heeft in ieder geval al opgeleverd dat het oorspronkelijk uitgangspunt van G label nu een label D oplevert.

Achtergevel
Achtergevel

Van label D naar B of zelfs meer?
Een opwaardering van label D naar label C vindt hier min of meer automatisch plaats op het moment dat de verwarmingsketel het loodje legt en vervangen zal worden door een moderne HR107 combitap ketel. Om een B label te bereiken moet er echter meer gebeuren, waarbij het uitvoeren van spouwmuur isolatie het meest voor de hand ligt. Het aanbrengen daarvan kost betrekkelijk weinig, levert over het algemeen een forse energiebesparing op en kent naast een verbetering van het wooncomfort daardoor over het algemeen terugverdientijd op van rond de drie jaar. In labeltermen word je voor het aanbrengen van spouwmuur isolatie over het algemeen dan ook beloond met één of soms zelfs twee labelstappen.

In dit geval levert het, wegens het geringe geveloppervlakte dat na de verbouwing nog te isoleren valt, echter net geen labelstap op. Wel is het aardig voor de portemonnee omdat de terugverdientijd naar verwachting minder dan drie jaar bedraagt. Ook in samenhang met de nieuwe ketel brengt dit het label niet verder dan het niveau C, maar zal het gasverbruik volgens de berekening wel zo’n 20% lager uitvallen. Voor een verdere opwaardering zijn dus andere maatregelen nodig zoals bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen. Ook financieel aantrekkelijk bij het huidige prijsniveau dat momenteel vaak al aanzienlijk beneden de €2/Wp ligt. Als je daar meer over wil weten, lees dan: Wordt het ‘moestuin-gevoel’ rond zonnestroom aanjager voor opvoeren energieprestatie woningen? 

Wil je verder gaan, dan moeten er andere dan financiële motieven of overwegingen vanuit wooncomfort gelden. Bijvoorbeeld de zorg over het klimaat of de energievoorziening van je kinderen of kleinkinderen als straks het Nederlandse gas op is. Nog verder verbeteren van de isolatie of de installatie van een warmtepomp zijn dan opties die onderzocht kunnen worden Het zelfvoorzienend maken van een dergelijke woning is echter voorlopig nog een hele uitdaging.
Ga voor een leuke ervaring met spouwmuur isolaties ook eens naar de site van de ‘Groene Trouw blogger’ Vincent Dekker ‘Spouwmuurisolatie is een goudmijntje’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *