Volg het Energieakkoord op de afspraken-gestart-meter

Op de website van de SER houdt de commissie die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt, de z.g. Borgingscommissie, geïnteresseerden op de hoogte over de voortgang die gemaakt wordt. Hiervoor is een speciaal dashboard ontwikkeld. Het dashboard is een grafische weergave van de globale voortgang.

Ed Nijpels de voorzitter van deze commissie zegt daarover : “De implementatie van het Energieakkoord komt op stoom. Ons overlegsysteem werpt vruchten af en de uitvoering is continu te volgen op de website. We zitten nu in de fase dat de randvoorwaarden gereed zijn (of binnenkort gereed komen) die voor een stroomversnelling moeten zorgen. Met elkaar zullen we voortdurend alert moeten blijven op de voortgang.”

Op het dashboard staat een meter die de afspraken-gestart-meter heet. In de afspraken-gestart-meter is te zien hoeveel en welke afspraken van het Energieakkoord inmiddels worden uitgevoerd. In de wijzers is dit per implementatiedomein te zien.

Het Energieakkoord voor duurzame groei bestaat uit 159 afspraken en maatregelen die zijn verdeeld over 15 implementatiedomeinen (= hoofdthema’s).

Status eind juni
Van de 159 gemaakte afspraken zijn er eind juni 139 opgenomen in het dashboard. Al deze afspraken zijn gestart.

Een afspraak wordt in de afspraken-gestart-meter als gestart beschouwd als aan drie criteria is voldaan:

  1. de naam van de trekker van de desbetreffende afspraak is bekend
  2. er is een uitvoeringsteam samengesteld
  3. er zijn processtappen ingevuld om te komen tot de beoogde resultaten

Als een afspraak is gestart krijgt deze in het dashboard de kleur groen.

Ongeveer 20 afspraken zijn nog niet opgenomen in het dashboard. De redenen kunnen variëren. Over sommige afspraken vindt nog voorbereidend overleg plaats. In een enkele situatie is de trekker pas net bekend. Als een afspraak is aangeboden in het dashboard en is goedgekeurd verspringt de wijzer naar groen.

De afspraken-gestart-meter zal worden aangevuld met de resultaatmeter en de effectmeter. Die zijn momenteel nog in ontwikkeling en zullen later dit jaar op deze pagina verschijnen. De afspraken worden door organisaties vertaald naar resultaten (kaders en randvoorwaarden). Dit biedt zekerheid aan burgers en bedrijven om te investeren in energiebesparing en/of nieuwe energiesystemen. Wat vervolgens tot uiting komt in de effecten en de mate van realisatie van de doelen.

Meer weten over de inhoud van het Energieakkoord in relatie tot je woning? Ga naar http://warmevoeten.nl/het-laatste-nieuws/

Zelf kijken naar de voortgang op het dashboard ga dan naar http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *