Nieuw energielabel per 2015 heet ‘definitief energielabel’

Bron ENERGIEVASTGOED DOOR SIEBE SCHOOTSTRA  

Met de rijksbegroting 2015 is als onderdeel van de maatregelen voor de woningmarkt het “nieuwe” energielabel definitief geworden. Het nieuwe label heet “definitief” energielabel.

De naam voor het nieuwe label, “definitief” laat zich begrijpen door het geïntroduceerde “voorlopig” energielabel. Het huidige energielabel verliest haar status, al zal de grondslag voor de labelcategorie, de energieprestatieberekening en het energie prestatiecertificaat, opgaan in de nieuwe “energie-index”. Een en ander is in het voorjaarsakkoord al voorgesteld en aangekondigd, maar wordt nu ongewijzigd doorgezet.

foto2Duaal systeem voor energielabels
Het bestaande energielabel, gebaseerd op de energie prestatieberekening uitgevoerd door een erkend (EPA-W) adviseur, is verplicht voor woningeigenaren bij verkoop en verhuur. Woningcorporaties hebben in middels 95% van hun woningvoorraad, zo’n 2 miljoen woningen, laten ‘labellen’, waarbij de uitkomst (de energieprestatie, een precieze waarde) gebruikt wordt voor de waardering van vastgoed, maar ook voor berekening van de huur. Het nieuwe systeem van het voorlopig en definitief energielabel, laat de methode van het in detail berekenen van de energie prestatiecoëfficiënt los. Wel blijft die berekende waarde van belang; zij gaat op in de nieuwe energie-index. Deze index op haar beurt, wordt weer gebruikt voor bepaling van waarde en huursom.

Voorlopig en definitief energielabel
Het nieuwe label is een sterke vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande methodiek, maar daarmee ook veel minder nauwkeurig. Voor het huidige label worden 150 stappen doorlopen, voor het nieuwe slechts 10. Het voorlopige label wordt vastgesteld op basis van centraal beschikbare gegevens zoals bouwjaar en type woning. Het voorlopig energielabel wordt eenvoudigweg door de overheid bedacht en opgelegd, na te zien via de website https://energielabel-checker.rvo.nl/.

Zelf voorlopig definitief maken
Een woningeigenaar kan van een voorlopig label een definitief energielabel maken, overigens tegen betaling. Bij verkoop of verhuur is het beschikbaar hebben van het definief energielabel verplicht. Om het voorlopige label definitief te maken kan de woningeigenaar de opgegeven waarden controleren en desgewenst (laten) wijzigen, na het overleggen van bewijsstukken. Dit gaat allemaal digitaal, via de website. “Vervolgens”, zo zegt de overheid zelf: “controleert een erkende deskundige de gegevens op afstand. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar zijn definitieve energielabel.”

Energie Index (EI)
De reeds afgegeven energielabels blijven bruikbaar vanwege de berekende energieprestatie, de nu te noemen energie index, die daarop afgedrukt staat. Voor een woning met label-B zal de energie index bijvoorbeeld 1.20 bedragen. Dit getal blijft waarde behouden omdat deze de energieprestatie van de woning precies weergeeft. Het voorlopig en definitief energielabel kennen dezelfde categorieën (de letters) als het huidige label. Maar door de wijze van het bepalen van het label en het risico op willekeurige beoordeling door “de deskundige op afstand” is het maar de vraag of iedere woning het label zal krijgen dat hij verdient. Voor de hiervoor genoemde woningcorporaties blijft het in detail bepalen van de energie prestatiecoëffieciënt – de energie index – nog steeds nodig, vanwege de huursomberekening.

Meer informatie op RVO.nl
download-wijzer energielabel
over het energielabel
energielabel checker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *