Windgas luchtfietserij of een goed idee?

Gasunie en Greenpeace Energy gaan samenwerken op het gebied van ‘Windgas’. Met deze innovatieve technologie maakt Greenpeace uit duurzame windenergie waterstofgas, dat vervolgens in de gasinfrastructuur van Gasunie in Noord-Duitsland kan worden geïnjecteerd. Op die manier kunnen de overschotten van windenergie worden opgeslagen voor later gebruik en wordt overbelasting van elektriciteitsnetten voorkomen. Hiermee komt aardgasinfrastructuur in een nieuwe rol: als opslagmedium voor duurzame energie. Door de toevoeging van dit door wind geproduceerde gas wordt de energievoorziening in zijn geheel duurzamer. Zie voor volledig bericht http://tinyurl.com/84jb8go

Hanteren van discontinuïteiten een steeds grotere uitdaging
Opslag van tijdelijk overtollige elektriciteit wordt met het toenemen van de inzet van duurzame energiebronnen als wind en zon een steeds grotere uitdaging. Vooral windenergie is vanwege de grote fluctuatie in aanbod de grote boosdoener. ‘Tegenwinders’ kunnen ons feilloos voorrekenen dat, we zolang we het windgat vullen met als back-up capaciteit snel-startende gaseenheden, het water naar de zee dragen is. Dit omdat de efficiency van deze centrales ten opzichte van die met een meer continue belasting zodanig is dat het veel, of volgens sommigen zelfs meer dan, van de door de windmolens opgewekte energie teniet doet. Met andere woorden als we in plaats van door windmolens de elektriciteit gewoon op zouden wekken met een moderne elektriciteitscentrale we meer duurzaam bezig zijn.

Tijdelijk deze energie opslaan in stuwmeren zoals dit bijvoorbeeld in Noorwegen allang ingang heeft gevonden door inzet van pomp accumulatie centrales, heeft niet alleen zijn beperkingen maar is ook niet erg aantrekkelijk. Vaak is het namelijk zo dat je voor de stroom die je levert weinig of soms zelfs niets krijgt omdat er sprake is van overaanbod op het Europese net en als je het teruggeleverd krijgt de hoofdprijs betaalt omdat op dat moment het aanbod schaars is.

Dit maakt de zoektocht naar spreiding van gebruik (smartgrids= bijvoorbeeld wasmachine of warmtepomp starten als er overaanbod is) en die naar opslag mechanismen tot een topprioriteit. Gelukkig zijn er veel zoekrichtingen die er veelbelovend uitzien en zullen zich de komende jaren dan ook een scala van mogelijkheden aandienen.

Windgas een goed idee?
Bij al deze vormen van opslag of omzetting is echter sprake van conversieverliezen. Hoe dat ligt bij Windgas? Is dit echt een goed idee of lijdt het aan het zelfde euvel als de back-up met snelstartend gas? Krijg je er op een vroege zondagmorgen even een goed gevoel bij en leidt het later tot teleurstelling. Zo zijn er namelijk als vele hype’s gepasseerd. Denk maar even aan de periode dat waterstof de oplossing leek omdat velen dachten dat het zomaar uit het niets verscheen. Of aan de eerste generatie biobrandstoffen omdat we er even niet bij stil gestaan hadden dat de productie daarvan in concurrentie staat met onze voedselvoorziening.

Hoe zit dat dus met windgas? Wie helpt?

 

3 antwoorden op “Windgas luchtfietserij of een goed idee?”

 1. Beste Joost, ik ben al een tijdje bij deze materie betrokken en in het begin had ik ook de indruk, kan dit uit? Het proces is een bestaand proces, de elektrolyse is duidelijk en de chemische reactie tussen waterstof en kooldioxide heet het sabatier proces. Het eindproduct van deze twee processen is enkel en alleen CH4 en water. De Duitse firma Solarfuel heeft een pilot gebouwd en is nu de aannemer voor een commerciële installatie voor Audi in Werlte.

  Audi heeft een belang in windenergie, maar die schijnt slecht te renderen, het schijnt dat er veel energie in de nacht geproduceerd wordt waar de vraag laag is. De opbrengst per kWh is dan rond de € 0,01 tot € 0,03 daarom is de rekensom, maak daar waterstof van geen slecht idee. De CO2 is een restproduct van het opwaarderen van biogas en kost ook relatief weinig. Op deze manier worden twee grondstoffen relatief goedkoop omgezet in methaan en water. Voor zover ik de artikelen goed heb gelezen is het energetische rendement ongeveer 80% onder de nodige aannames natuurlijk.

  Een tweede reden waarom enkele spelers zich bezig houden met ‘power to gas’ heeft enerzijds te maken met de beperkingen van het transportnet en de grote investeringen die daaraan gekoppeld zijn met zeer lange vergunningsprocedures en anderzijds de opslagproblematiek van ‘teveel’ geproduceerde energie.

  Het verhaal is, naar mijn verwachting, dan ook geen hype omdat als, de nieuwe commerciële installatie zich bewijst, het de overbelasting van het net kan wegnemen en dus een tool wordt voor de Tennet’s van deze wereld. Maar ook de investeerders in energievormen die geen constante energielevering kunnen garanderen, hebben op deze manier een mogelijkheid om hun energie om te zetten in gas en daarmee meer te verdienen.

 2. Het is natuurlijk wel een slecht idee.
  Het komt voort uit een gebrekkig net, waarin de duitsers te weinig hebben geinvesteerd. Of belanghebbenden willen dat doen geloven.

  Energetisch is het veel slimmer om aardgas centrales wat lager te draaien, al;s er teveel windstroom is. Waarom zou je tegelijk aardgas verbranden, en stroom omzetten in aardgas, met bijkomend rendementsverlies?

  Uiteindelijk zullen de netten worden versterk, om dit verlies te reduceren, waardoor het weer verdwijnt

 3. @ Mr. Daalder, Siemens heeft een ready to go “electrolyser” als het “storage” medium antwoord. Alleen meer netten alleen lossen de variabiliteit van “renewable energy” niet op. Dit is een van de complementary veelbelovende technologien die echt te realiseren zijn, waarbij het aardgas in een turbine zelfs desnoods weer met de hoogste efficientie omgezet kan worden (zie IRSCHING4 60.75%).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *