KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) geeft de publicatie ‘De rekening voorbij’ uit om de maatschappelijke discussie over energie in een breder kader zetten.
Hoeveel energie gebruiken we eigenlijk, of beter gezegd, wat is ons beslag op energiedragers? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen met fossiele c.q. duurzame bronnen om in het energiegebruik te voorzien. Startpunt daarbij is dat het gemeten energiegebruik slechts het topje van de ijsberg blijkt te zijn.

Het boekje is een populaire versie van een eerdere KIVI uitgave met als titel  De energievoorzienig van Nederland Vandaag (en morgen?). Beide boekjes zijn geïnspireerd door het werk van David Mackay die in zijn boek “Sustainable energy without hot air” het beslag op energiedragers in de UK in kaart brengt en daarvoor de eenheid KWh per persoon per dag gebruikt. Hij maakt in zijn boek duidelijk wat uitgaande van de huidige stand der technologie er voor nodig zou zijn om dit alles duurzaam op te wekken. In de uitgave ‘De energievoorzienig van Nederland Vandaag (en morgen?) die tot stand kwam in samenwerking met de TUDelft wordt geschetst hoe dit beeld voor Nederland er uitziet.  Al de hier genoemde uitgaven zijn hier vrij te downloaden.

Klik hieronder voor downloads:

De rekening voorbij

Boekje Energievoorziening van Nederland

Mackay Sustainable energy without hot air

Nederlandse samenvatting Mackay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *