Grootschalige invoer energielabel eindelijk nabij

28 februari 2014 • Bron: Bouwend Nederland

Bouwend Nederland heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor grootschalige invoering van het energielabel voor bestaande koopwoningen. Met het tekenen van het SER-energieakkoord is de kogel nu door de kerk. Vanaf begin 2015 verstrekt de Rijksoverheid een indicatief energielabel aan alle huiseigenaren en verhuurder die zo’n label nog niet hebben. Ook Meer Met Minder zal al vanaf het voorjaar van 2015 een indicatief energielabel gaan inzetten om particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Voor de bouwsector zijn dat soort investeringsprikkels mooie winst.

In Nederland staan 4,2 miljoen particuliere woningen. Een aanzienlijk deel daarvan kan worden verduurzaamd, maar de drijfveer voor de huizenbezitters om dat te doen, ontbreekt. “We hebben de afgelopen jaren veel geprobeerd”, zegt Joep Rats, directeur economische zaken en verenigingszaken van Bouwend Nederland. “Nu het SER-akkoord is getekend, ontstaat er een bredere beweging van onderop.”

Bewustzijn en bereidheid
Een energielabel maakt inzichtelijk hoe energiezuinig een woning is en hoe dat valt te verbeteren. “Particuliere woningeigenaren investeren nog nauwelijks in energiebesparing”, vertelt Rats. “Huizenbezitters kiezen toch nog vaak voor een nieuwe keuken of tuin. Met de invoering van het label gaat dat veranderen. Uiteindelijk willen we dat de bereidheid om te investeren in duurzaamheid toeneemt. Als dat bewustzijn er is, zal dat ook meer werk genereren voor de bouw.”

Labels
Officieel is het sinds 2008 verplicht om bij de verkoop van een bestaand huis een energielabel te overleggen. Maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks, omdat woningeigenaren er weinig waarde aan hechten. Bouwend Nederland streeft naar inzet van het energielabel als investeringsprikkel, vertelt Joep Rats: “Iedere woningbezitter krijgt een gratis, indicatief label van de overheid. Dat is een inschatting van de energieprestatie van het huis. Op basis daarvan gaan we het gesprek aan met particuliere woningeigenaren over investeren in het energiezuiniger maken van hun woning. Grootschalige invoering van het energielabel zal er ook toe leiden dat het label een waarde in de markt gaat vertegenwoordigen. Want de prijs van dezelfde woning met een groen energielabel zal hoger liggen vergeleken met dezelfde woning met een rood label. De aanwezigheid van een label vertaalt zich zo naar een waarde op de huizenmarkt, zodat het aantrekkelijker wordt de bouw in te schakelen om huizen te verduurzamen.”

Bron: Bouwend Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *