Installateurs niet bekend met energieakkoord

De installatie branche is nog onbekend met inhoud en gevolgen van het energieakkoord maar is positief over de invoering van het energielabel vooral in relatie tot een daarbij te verstrekken maatwerk advies. Zoals blijkt uit een onderzoek van USP Marketing consultancy.

E-installateurs zijn nog onbekend met wetgeving en instrumenten rondom duurzaamheid en energiebesparing. Dit blijkt uit onderzoek onder E-installateurs dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevoerd in samenwerking met het vakblad Elektropraktijk.

Het Energieakkoord is onder E-installateurs nog relatief onbekend. Meer dan de helft van de E-installateurs (57%) geeft aan nog niet bekend te zijn met dit akkoord. Belangrijke punten uit het Energieakkoord zijn dat het energieverbruik in Nederland omlaag moet met 1,5% per jaar en een toename van het aandeel van hernieuwbare energie zoals zonne-energie van de huidige 4% naar 14% in 2020. Wanneer de E-installateurs gevraagd wordt of zij denken dat deze doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald gaan worden, denkt de helft dat dit niet het geval zal zijn. Indien men vooraf al beter inhoudelijk bekend was met het Energieakkoord, heeft men zelfs nog meer twijfels over de haalbaarheid ervan dan wanneer men er niet mee bekend was.

Om de doelstellingen m.b.t. energiebesparing te halen, staat de E-installateur allerlei instrumenten ter beschikking. In het onderzoek is verder gevraagd welke instrumenten E-installateurs kennen die inzicht geven in de energieprestatie van gebouwen en mogelijke energiebesparende maatregelen. Met 51% is het meest bekende instrument het Energielabel. Maar liefst 38% van de E-installateurs kent geen enkel instrument. Mogelijk hebben deze lage percentages te maken met het feit dat de ondervraagde E-installateurs bij deze vraag veronderstelden dat zij met een instrument ook echt daadwerkelijk moeten werken om het goed te kennen. Inzoomend op het EPA Maatwerkadvies (Energie Prestatie Advies), werd de volgende korte uitleg hiervan voorgelegd aan de installateurs: “EPA Maatwerkadvies biedt een overzicht van de huidige energieprestatie van het gebouw van uw opdrachtgever en van de kosten en baten als gevolg van energiebesparende maatregelen, inclusief de terugverdientijden“. Vervolgens is gevraagd in hoeverre dit instrument nuttig lijkt. Het blijkt dat, hoewel de bekendheid met EPA Maatwerkadvies laag is (29%), bijna driekwart (72%) aangeeft het nut hiervan wel in te zien. Onbekend, maakt dus zeker niet onbemind. 

Bron: USP Marketing Consultancy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *