Energielabelatlas online: nu heeft iedere woning in Nederland een energielabel!

Over de keuzes bij het verplicht invoeren van een energielabel op alle Nederlandse woningen is al veel geschreven. EU-afspraken hierover worden binnen de huidige politiek voorgesteld als ’onzinnige regels die Brussel ons oplegt’. Terwijl onze eigen VROM (herinnert u zich dit ministerie nog?) het verplichte energielabel zelf heeft bedacht!

Op zijn ‘Nederlands’ is er lang en uitgebreid ’gepolderd’ over het ooit door minister Donner ingediende wetsvoorstel tot verplichtstelling van het label in Nederland, toen dit in veel EU landen al lang was ingevoerd. Uiteindelijk is er, in het kader van het Energieakkoord, tot een regeling besloten die de vereniging van makelaars VBO schertsend samenvat als het energielabel voor dummies! Het goede nieuws is dat de regeling een zogenaamd indicatief label toekent aan iedere woning, als deze nog niet van een ’gecertificeerd energielabel’ is voorzien.

Energielabelatlas.nl
Vanaf nu zal iedere bewoner – door het toegekende energielabel – zich bewust kunnen zijn hoe energie(on)zuinig zijn woning te boek staat. Hopelijk motiveert dit de bezitters om in actie te komen. Partijen die het energieakkoord ondertekenden, hebben zich verplicht om door middel van promotionele acties het label breed onder de aandacht te brengen. Op de website Energielabelatlas.nl wordt het energielabel van elke Nederlandse woning inmiddels getoond op een plattegrond. Door het intypen van je postcode en huisnummer, vind je snel je eigen huis en kun je dit meteen vergelijken met dat van alle buren.

Energielabelatlas
Energielabelatlas

De filosofie achter de afspraken over het energielabel, is dat door de toenemende zichtbaarheid de belangstelling voor de energieprestatie van de eigen woning zal verhogen. Zeker bij de verkoop van een woning zal de energieprestatie een relevante factor blijken. Nu al blijkt uit onderzoek door TIAS, een gezamenlijk initiatief van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, dat een groen label de verkoopprijs en de benodigde tijd om de woning te verkopen positief beïnvloedt.   Bovendien levert een gunstig energielabel nu al bij een aantal hypotheeknemers voordelen op m.b.t. de rente, zoals bijvoorbeeld bij de TRIODOS hypotheek voor duurzame woningen.

Naast de Energielabelatlas, die claimt straks het enige officiële, door de overheid erkende loket te zijn,worden ook vanuit de markt initiatieven genomen. Eén daarvan is de site  www.bespaarnu.nl. Deze site toont naast de energielabels met certificaat ook (de prognose van) een energiekostenberekening. Bovendien kunnen woningeigenaren op deze site hun inmiddels uitgevoerde besparingsmaatregelen invoeren en zo hun eigendom online upgraden naar de huidige, gunstigere energieprestatie. Berekeningen van mogelijke energiebesparing kunnen daarbij heel eenvoudig worden uitgevoerd. Een zelfde optie biedt overigens de site van Meer Met Minder www.woningdosier.nl. Eenvoudig betekent wél dat de nauwkeurigheid nog te wensen overlaat. Deze websites gebruiken voor een eerste indicatie en daarna elders een deskundig advies inwinnen voor een exacte besparingsprognose is handig én raadzaam.

Wil je meer lezen over het energielabel, selecteer dan de verschillende berichten via de TAGWOLK of lees in www.warmevoeten.nl  HET LAATSTE NIEUWS OVER HET ENERGIEAKKOORD.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *