Europa; Research, Ontwikkeling en Innovatie voor energie efficiency in de bebouwde omgeving

Het energie vraagstuk is hot in Brussel. Energie als één van de Grand Challenges  die wereldwijd  tegemoet moet worden getreden is dan ook een belangrijke focus. Als groot gebruiker, heeft de bebouwde omgeving in E2BA, de Energy Efficiënt Building Assocation, een eigen Research/Development en Innovation omgeving. In EU terminologie  een PPP, een Public Private Partnership waarin de EU en de private sector ieder voor maar liefst 500 miljoen euro bijdragen aan een R/D/I inspanning met een looptijd van zeven jaar. In een twee daagse workshop passeerden op 14-15 maart jl. ruim 40 projecten (in 2012 +30!) de revue. Deze projecten zijn over de laatste twee jaar gestart en kennen per project gemiddeld zo’n 15!partners (dus totaal zo’n 600 partijen en dit jaar dus al meer dan 1000).  Belangrijke vraagstelling was welke impact de uitkomsten van het project zullen hebben op de energy efficiency van de gebouwde omgeving. Veel van de R/D/I inspanningen vinden plaats binnen de context van demonstratieprojecten dus hebben een directe toepassing in de praktijk. Wat uit de verschillende presentaties weer eens duidelijk werd, is de enorme uitdaging voor onderzoeker en financier om in dit zich snel ontwikkelende veld overzicht te houden over wat er speelt en bijvoorbeeld niet jarenlang te werken aan een wiel dat al uitgevonden is. Ondanks de vaak directe relatie met de praktijk blijft het toch een vraagstuk hoe al die mooie ‘uitvindingen’ in een veel breder verband ‘ontdekt’ zouden kunnen worden door de markt en welke functie standaardisatie daar in heeft. Want nu is het toch helaas zo dat het vaak blijft bij een rapport of een eenmalige toepassing. Wat tijdens deze dagen weer eens goed zichtbaar werd, is hoe technologiegedreven de zoektocht nog is om de energieprestatie van de bebouwde omgeving te verbeteren. Het onderwerp hoe de eigenaar van een gebouw gemotiveerd met worden om  bijvoorbeeld met bestaande nu alreeds goed renderende technologie tot actie te komen, ontbreekt bijna volledig. Een uitdaging om dit thema de juiste plek te geven in de researchagenda in het  programma dat onder de naam Horizon 2020 het huidige Kaderprogramma zal  opvolgen. Horizon 2020, dat naar het zich laat aanzien, nog een aanzienlijk groter budget zal omvatten dan nu al het geval is. Mijn ervaring deze twee dagen: er wordt in het netwerk van participanten veel geleerd maar tegelijkertijd de vaststelling dat er nog veel te leren valt. Voor ons als Nederland de uitdaging om dat wat er in Europa gebeurt goed in te passen in onze nationale agenda’s, zoals bijvoorbeeld het initiatief van de Topsectoren specifiek die voor Energie en het initiatief ‘Bouwteam’ dat op dit moment werkt aan een agenda om de bouwsector in crisis een impuls te geven. Gelukkig is Nederland goed vertegenwoordigd in dit Europese veld. Dus de kans om deze connectie goed te maken is er. Nu nog doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *