KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) geeft de publicatie ‘De rekening voorbij’ uit om de maatschappelijke discussie over energie in een breder kader zetten.
Hoeveel energie gebruiken we eigenlijk, of beter gezegd, wat is ons beslag op energiedragers? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen met fossiele c.q. duurzame bronnen om in het energiegebruik te voorzien. Startpunt daarbij is dat het gemeten energiegebruik slechts het topje van de ijsberg blijkt te zijn.

“KIVI geeft publicatie ‘De rekening voorbij’ uit” verder lezen

Sluit nu een Energiebespaarlening af

De Energiebespaarlening is onderdeel van het Energieakkoord. De Rijksoverheid draagt bij aan dit onderdeel van het akkoord, maar heeft verder hoge verwachtingen van de invoering van een indicatief energielabel en de wijze waarop het bedrijfsleven in zal spelen op de mogelijkheden die dit biedt. Lees meer ‘laatste nieuws’ over het energielabel op warmevoeten.nl. De Energiebespaarlening is nu een feit. Bouwend Nederland bericht daar als volgt over:

“Sluit nu een Energiebespaarlening af” verder lezen

Energielabel voor dummies

Hans van der Ploeg
Hans van der Ploeg

Door Hans van der Ploeg (VBO Makelaar) –  Minister Blok heeft vlak voor het kerstreces zijn plan voor een indicatief energielabel van een paar tientjes toegelicht. Verschillende organisaties zijn laaiend enthousiast en zien hun intensieve lobby geslaagd. Zij spreken over sterk vereenvoudigd, laagdrempelig en veel goedkoper. VBO Makelaar zet daar vraagtekens bij.

“Energielabel voor dummies” verder lezen

Eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd

De eerste ‘nul-op-de-meter’ woningen van het project ‘Stroomversnelling’ zijn opgeleverd. Het betreft vier ééngezinswoningen uit de jaren ‘60 die compleet zijn vernieuwd

 Stroomversnelling
In deze decembermaand zijn de eerste prototype-woningen van Stroomversnelling afgerond. Dit zijn vier ééngezinswoningen uit de jaren ‘60 die in de afgelopen weken compleet zijn vernieuwd. De bouwpartijen verbeteren de woningen zo dat ze gegarandeerd evenveel energie opleveren als ze verbruiken: de energiemeter komt over een heel jaar gemiddeld uit op nul. De huurders betalen de oude energierekening voortaan aan de corporatie. Die kan daarmee de investering bekostigen, en de woning wordt met de nieuwste technieken weer aangenaam en futureproof.

SV-voor-na-585px

“Eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd” verder lezen

Meer comfort en toch geld besparen!

Warmevoeten
Warmevoeten

Door zuinig te zijn met energie, kunt u flink wat geld besparen op uw energierekening. Het wonen in een energiezuinig huis is fijn en comfortabel. Energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat dat vocht en tocht tot het verleden behoren. In een goed geisoleerde woning is het heerlijk wonen. Het is beslist niet zo dat het nemen van energiebesparende maatregelen extreem duur of erg ingewikkeld is. Met eenvoudige aanpassingen is al heel veel voordeel te behalen. Of het nu gaat om simpele ingrepen of om grotere energieverbouwingen.

“Meer comfort en toch geld besparen!” verder lezen

Kees Arkestein (ISSO): “De zin van het energielabel”

door Wessel Simons op 9 augustus 2013 in Columns, Regelgeving

Door Kees Arkesteijn (ISSO) –
Over het energielabel bestaat veel misverstand. Ook bij mensen die over het onderwerp beslissingen moeten nemen. Als inhoudsdeskundige van het energielabel wil ik graag een poging wagen enige helderheid te scheppen in de discussie rondom dit thema. Mijn blog draag ik in het bijzonder op aan Vereniging Eigen Huis (VEH) en de heer Knops van het CDA. “Kees Arkestein (ISSO): “De zin van het energielabel”” verder lezen

Het Energieaccoord een flinke stap vooruit maar nog teveel kansen blijven liggen

Het Energieakkoord is behalve met betrekking tot energiebesparing nog teveel een herbevestiging van de status-quo. In plaats van het niveau aan investeringen zon en wind zoals voorzien in het Energieakkoord uit te voeren, is het beter nog sterker de nadruk te leggen op energiebesparing. Daarnaast is een meer expliciete visie gwenst op de bijdrage van technologische ontwikkelingen en dus de noodzakelijke investering in research, ontwikkeling en innovatie.

“Het Energieaccoord een flinke stap vooruit maar nog teveel kansen blijven liggen” verder lezen

Voorstel minister Blok energie-labeling woningen is één stap vooruit twee achteruit

De brief van minister Blok van 16 mei jl. aan de 2de kamer, met als onderwerp  de energie-labeling van woningen leest als een droef maar vooral beschamend volgend hoofdstuk over de wijze waarop Nederland invulling geeft aan het oorspronkelijk door onszelf binnen de EU aangezwengelde proces ter verbetering van de energieprestatie van onze woningvoorraad.

“Voorstel minister Blok energie-labeling woningen is één stap vooruit twee achteruit” verder lezen

Energielabel A+ vrijstaande woning uit 1988

Dit keer op bezoek bij een architect. Trotse bezitter van een in 1988 gebouwde vrijstaande woning met een woonoppervlakte van 240 m². Enige jaren geleden door hem gekocht en volledig energiezuinig gerenoveerd. Zijn motivatie om als ‘pionier’ te fungeren is, zoals hij vertelde, drieledig: een morele dimensie om ‘harder te lopen dan Kyoto’; het lerend effect als professional en ten derde, de sport om greep te krijgen op zijn eigen energiehuishouding. “Energielabel A+ vrijstaande woning uit 1988” verder lezen