Een Hummer als huisdier

Wie wil er nog een met een energie verslindende Hummer de straat op? Weinigen blijkbaar en daarom dan ook inmiddels uit productie genomen. Niet voor de deur dus, maar blijkbaar wel als huisdier want het merendeel van ons Nederlanders bewoond nog steeds een energieslurpende woning. Zonder een gericht beleid om daar wat aan te doen zal dat voorlopig ook wel zo blijven. De komende stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) en de Green Deal die binnenkort gepubliceerd gaan worden, zullen daar zoals het er nu naar uitziet geen oplossingen voor aanreiken.
Zomaar twee berichtjes uit de kranten van 5 april: “Een Hummer als huisdier” verder lezen

Gaan we bij Urk ‘door de wind’?

Minister Verhagen heeft op 6 januari jl. besloten dat er 1 miljard euro ter beschikking gaat komen voor het omstreden windpark bij Urk. Een park dat bij uitstek geschikt is om voor én tegenstanders van wind energie in de media weer eens uitgebreid aan het woord te laten. Er zouden 400.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. Een cijfer dat overigens bestreden wordt door de Stichting Rotterdamse hoek die dat op 135.000 huishoudens berekend zou hebben. Maar hoe indrukwekkend zijn die cijfers nu eigenlijk als we het in de context zetten van de totale groene’ energieprestatie van onze woning?

“Gaan we bij Urk ‘door de wind’?” verder lezen

Het ene Label is de Andere niet

Onderdeel van mijn ontdekkingtocht duurzaam omgaan met energie’, is mijn wens, indien redelijkerwijs mogelijk, mijn huis op den duur – energie nul – te maken. Ik heb daarvoor, naar ik meen, een goed uitgangspunt. Mijn huis is in 1988 gebouwd  met, voor die tijd, redelijk wat aandacht besteed aan de isolatie. Ik heb mij voorgenomen bij het doorlopen van deze ontdekkingstocht, mijzelf op te stellen als een gemotiveerd belangstellende, maar niet als een hobbyist. Met andere woorden ‘de markt’ moet het voor me doen! Ik wil dus niet zelf uit moeten vinden hoe dit transitiepad te bewandelen. Daarbij mag het best wat kosten, maar moet het eindresultaat van de investeringen redelijk voorspelbaar zijn. Bovendien wil ik onderweg niet al teveel gedoe. Ik denk dat dit de basishouding zal zijn van vele huizenbezitters die iets over hebben voor de toekomst van hun (klein) kinderen. Op deze manier leer ik misschien lessen die ook weer nuttig kunnen zijn voor andere geïnteresseerden.

“Het ene Label is de Andere niet” verder lezen

Wat is de terugverdientijd op warme voeten?

Energie labeling van je woning is een onderwerp dat niet echt hoog op de agenda staat van de gemiddelde huiseigenaar.  4% van het woningbestand in privé bezit kent een energielabel. Gemiddeld wordt ingeschat dat dit deel van de woningmarkt een label E zou dragen of misschien nog minder. In vergelijking met ons voertuigpark wonen we dus nog net niet in een brandstof verslindende Hummer, maar veel scheelt het niet. Gaf de Hummer bij sommige mensen nog een goed gevoel, een slecht geïsoleerd huis levert alleen koude voeten op.

Merkwaardig genoeg zouden nog maar weinig mensen deze auto voor de deur willen hebben staan omdat die zo langzamerhand het symbool is geworden van energieverspilling. Ontbreken van zelfs dubbel glas of woningisolatie laat staan bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp levert blijkbaar nog steeds minder schaamtegevoelens op.

“Wat is de terugverdientijd op warme voeten?” verder lezen

Wordt Labelling (EPC) the name of the game?

“De grootste opgave voor energiebesparing in de gebouwde omgeving ligt in de bestaande bouw. Gebleken is dat bewustzijn van de noodzaak tot het nemen van maatregelen start met inzicht in de energetische kwaliteit van de woning en de te nemen maatregelen. Het energielabel speelt hierin een essentiële rol. Juist bij verhuur en verkoop van de woning zijn verhuurders en kopers vaak bereid om tot het nemen van maatregelen over te gaan.”

“Naar mijn mening is het label pas effectief indien het breed wordt toegepast. Daarom streef ik ernaar maatregelen ter handhaving van het energielabel al eerder dan 1 januari 2013 in werking te laten treden.”

“Wordt Labelling (EPC) the name of the game?” verder lezen

Op zoek naar een adviseur

Na wat zoekwerk toch de indruk opgedaan dat het niet meevalt om een adviseur te vinden waar ik het vertrouwen van heb dat die mij goed kan helpen.
Ik ben sinds 2008 met pensioen en heb eerst nog kantoor buitenshuis gehouden, maar wil mijn activiteiten nu verder vanuit huis  voeren.
Verder wil ik het zwembad vernieuwen en zou ik het prettig vinden als  ik het zwemseizoen iets zou kunnen verlengen door er enige verwarming in aan te brengen.
Ook staat er nog een sauna op het verlanglijstje. Dit vraagt een verbouwing van de zolder en de aanliggende kamer.Voor dat ik advies  ga vragen over mijn energievoorziening dus  eerst dat alles maar even op de rij zetten.

Passiefhuis

Op  het symposium ‘Duurzame energie’,  ter gelegenheid van de viering van de 65ste verjaardag van een bekende, heb ik kennisgemaakt met de ontwikkeling van een zogenaamd ‘Passiefhuis’ door een particulier. Voor mij was de term Passiefhuis nieuw, maar door de presentatie van de man dit dit initiatief genomen heeft en een bezoek aan zijn website leerde ik daar het nodige van. In relatie tot mijn plannen is het toch wel erg verschillend of je een nieuw huis bouwt volgens deze principes, of dat je, zoals ik, een bestaande woning energiezelfvoorzienend wil maken.
Voor geinteresseerden hierbij de link naar zijn website:
http://www.nulwoning.nl/page33.php?category=1

wooncomfort en energiegebruik

Bij het maken van mijn jaarplan heb ik serieus het plan opgevat om mijn huis zelfvoorzienend te maken op het gebied van energiegebruik. Ik heb daarbij als uitgangspunt gekozen dat ik niet in wil leveren op mijn comfort omdat ik uit ervaring weet dat ik daar niet veel inspiratie door krijg. 

Ik heb een mooie vrijstaande woning naar eigen inzichten gebouwd in 1988. Gelukkig heb ik toen al als uitgangspunt gekozen dat een goede isolatie altijd zichzelf terugbetaald. Dit geldt zowel voor de euro’s als voor het woonconfort dat een goede isolatie oplevert.

Duurzame energie

Bij het surfen op duurzame energie, werd mijn aandacht getrokken door de website van Ecorfys. Ik had al wel eens gehoord van deze onderneming en stuurde hen een e-mail of ze mij op weg konden helpen. Alhoewel zij op grote projecten zijn gericht, kreeg ik toch snel antwoord met het volgende bericht: 

Dag meneer Wentink,

Bedankt voor uw reactie op onze website
U zou op zoek kunnen gaan naar een gecertificeerde EPA-adviseur.
(http:/www.vrom.nl/pagina/html?id=34304)
Nog meer informatie vindt u op de website van MilieuCentraal.nl (Advies op maat)

Met vriendelijke groet,
J. Stroet – Documentalist
Our mission: a sustainale energy supply for everyone
Ecofys International B.V.; www.ecofys.com

Prima zo’n service van zo’n grote club voor een eenvoudige particulier!