Horizon 2020: Samen slim worden om de Grand Challenges tegemoet te treden

Horizon 2020 staat voor het Europese Research, Development en Innovatie programma  2014-2020, met een door de Commissie voorgesteld budget van maar liefst 80 miljard euro dat de opvolger zal zijn van het 7e R/D kaderprogramma. De I van innovatie is er nadrukkelijk bijgekomen en staat, zoals Robert Jan Smits (Directeur Generaal voor EU R/D/I) het verwoord, voor de uitdaging waar de commissie zich gesteld heeft om de ‘cultuuromslag te realiseren van de sterk technologische insteek van de voorgaande Kaderprogramma’s, naar een meer vanuit de burger, de maatschappij geformuleerd programma: ‘kijkend vanuit de mensen zelf’.  Directoraat Generaal R/D/I zal daarvan, veel meer dan vroeger het geval was, een centrale functie gaan vervullen. Ook voor de initiatieven die door de andere DG’s zoals bijvoorbeeld DG Energy en DG ICT worden genomen

“Horizon 2020: Samen slim worden om de Grand Challenges tegemoet te treden” verder lezen

The power of a label: why research linked to research and development in energy efficiency in buildings must target the market

ECCREDI’s contribution to E2BA Roadmap
Since 2008 sales for A-labelled cars in the Netherlands have increased by more than 45% decreasing the overall CO emissions of the Dutch automotive sector by 17.4% 

Sectors such as the automotive industry and household appliances show the enormous potential for the building industry in succeeding in bringing energy labelling into hearts and minds of the EU citizen. The energy label is a key success factor in improving the energy performance of the built environment. Under the Energy Performance of Buildings Directive, all new buildings will need to meet “nearly zero energy” standards from the end of 2020 . However, new buildings are a distinct minority of the building stock and with low replenishment rates, it will be crucial to incentivise the more than 50% of private owners to seriously improve the energy performance of their existing properties. In order to achieve this a reliable energy label that has the trust of the market and is of benefit to consumers is crucial. “The power of a label: why research linked to research and development in energy efficiency in buildings must target the market” verder lezen

Bouw aanjager in het duurzaam omgaan met energie?(2)

Een bijdrage van Ivo Opstelten (www.piafwonen.nl)  aan het Bouwteam debat

Wat in één keer de bouwsector een enorme impuls zou kunnen geven, is het op grote schaal energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. En dan hebben we het niet over één of twee labelstapjes, nee, we praten hier over gebouwen en woningen ZONDER ENERGIEREKENING. Dit vergt natuurlijk een flinke investering van beleggers en eigenaar-bewoners in hun vastgoed en eigen woningen. En hoe gaan we dat in de huidige financiële crisis doen? “Bouw aanjager in het duurzaam omgaan met energie?(2)” verder lezen

Als Energieprestatie Adviseur (EPA) in opleiding

De motivatie
Vanuit mijn activiteiten in het Brusselse waar ‘deep energy renovation’ van de bebouwde omgeving  hoog op de (research) agenda staat, raakte ik gaande weg meer en meer geïnteresseerd in welk mechanisme ons als bewoners zou stimuleren nu (eindelijk) serieus werk te gaan maken van het opvoeren van de energieprestatie van onze woning. Het boek van David Mackay “Sustainable Energy without hot air”, had mij inmiddels bewust gemaakt van het belangrijke aandeel dat mijn huis, en dan specifiek de warmtevoorziening, heeft in mijn totale beslag op energiedragers. In Brussel leerde ik inmiddels dat de technologie om te besparen overvloedig aanwezig is. Kernbegrip in bewustwording rond energiegebruik is het energielabel zoals we dat nu al gewend zijn bij huishoudelijke apparaten en vooral ook de auto. “Als Energieprestatie Adviseur (EPA) in opleiding” verder lezen

Bouw aanjager in het duurzaam omgaan met energie?

De malaise in de bouwsector is groot. Een woningmarkt die op slot zit en een overaanbod aan kantoorruimte waardoor ook die markt een dieptepunt meemaakt. Opvoeren van de energieprestatie van de bestaande bouwvoorraad is in de huidige tijd misschien wel de belangrijkste sleutel om de bouwmarkt weer op gang te krijgen. Kortom werk aan de winkel voor het onlangs door minister Spies gelanceerde Bouwteam om juist die kant van de markt van een impuls te voorzien.
“Bouw aanjager in het duurzaam omgaan met energie?” verder lezen

Nederland van gidsland naar hekkensluiter?

Waar ik ook was de laatste weken de getoonde staatjes over de plaats van Nederland op de duurzaamheidladder is ergens bungelend onderaan. Zeker als het gaat over het aandeel duurzame energie in onze energie huishouding, dan bezetten wij binnen de EU nog net niet de laatste plaats, maar lijkt het dat wij sterk ons best doen die snel te bereiken. In Brussel hoor ik dan ook veel verbazing over wat er in Nederland de laatste jaren is gebeurd. Werden wij als één van de vele voorbeelden ooit gezien als de belangrijkste initiatiefnemer voor de invoering van ‘energie-labeling’ voor de bebouwde omgeving, nu laten we vele landen voorgaan bij de invoering daarvan.

“Nederland van gidsland naar hekkensluiter?” verder lezen

De ene energielabel is de ander niet (deel 3*)

Onder deze titel doe ik verslag over het opwaarderen van de energieprestatie van woningen door particulieren. Ditmaal de ervaringen van een (super)deskundige. Hij was onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en ook nu nog werkzaam op het terrein van duurzaam omgaan met energie in de bebouwde omgeving bij het programma de Energiesprong van de SEV. De ambitie is hoog. “De ene energielabel is de ander niet (deel 3*)” verder lezen

Advies Topsector Energie mist nog focus op de consument

Passend in het huidige politieke klimaat is het advies van het Topteam Energie sterk aanbod gedreven. Versterken van de concurrentiekracht van de energiesector is het overkoepelend doel. Inzet van overheidsgeld en –middelen via een Regiegroep om door die groep geselecteerde vormen van energietechnologie en energiebesparing sneller of meer concurrerend te krijgen, en de innovatieketen robuuster, meer gestroomlijnd en recessiebestendig te krijgen, ziet zij naast het instellen van een Research & Development Aftrek (RDA) als het middel. Weg met de subsidies aan de vraagkant. Versterk de aanbodskant dan komt de vraag vanzelf wel, lijkt het uitgangspunt.

“Advies Topsector Energie mist nog focus op de consument” verder lezen

Energielabel werkt gunstig op verkoopbaarheid van de woning

Met “Energielabel woning sneller verkocht”, is de titel van het persbericht dat de Rijksoverheid uit deed gaan ter gelegenheid van het beschikbaar komen van de studie “Het Energielabel op de Koopwoningmarkt” . Uitgevoerd door Dirk Brounen en Nils Kok respectievelijk verbonden aan de universiteit van Maastricht en die van Tilburg. Geconstateerd wordt dat na de introductie van het label in januari 2008 het door negatieve publiciteit rond de waarde ervan een dalende populariteit kent. Bij mijn eigen zoektocht naar de waarde ervan heb ik inderdaad ook moeten vaststellen dat de ene label de andere niet is. Toch ben ik er van overtuigd dat voor het verkrijgen van de nodige dynamiek voor het opvoeren van de energieprestatie van de bestaande woning voorraad “Labeling the name of the game’ zou moeten zijn. Net als bij de auto industrie, waar de verkoop van auto’s met een zuinig label de pan uitrijst, zou het een focus op het fiscaal stimuleren van het opvoeren van de energie prestatie van woningen veel beter werken dan de subsidie formules die de laatste jaren meer af dan aan de revue passeerden.

“Energielabel werkt gunstig op verkoopbaarheid van de woning” verder lezen

Het ene Label is de Andere niet (deel 2)

In een eerder blog ‘Het ene Label is de Andere niet’ schreef ik over een eerste stap in mijn ontdekkingstocht over het verbeteren van de energieprestatie van de eigen woning en de motivatie van waaruit ik die onderneem. Aangezien ‘nieuwbouw’ jaarlijks maar 1% omvat van de totale voorraad en vervanging zelfs maar 0.25%, dient het opwaarderen van de energieprestatie grotendeels plaats te vinden in bestaande gebouwen.

“Het ene Label is de Andere niet (deel 2)” verder lezen