Energielabel ‘Z’: op weg naar een huis als een (warme) jas

Door Maritza Witteveen, Villa Heibergen

Al jaren had ik de hoop ooit in, of in de buurt van Zeist een ruim huis met een ruime tuin te kunnen bewonen. Zeist, omdat dit grote ‘dorp’ met groen rondom mij past en ik niet ergens opnieuw wilde beginnen. Een ruimer huis passend bij een groeiend gezin en een ruimere tuin om meer buiten te kunnen leven en dieren zoals kippen, konijnen en een hond te kunnen herbergen.

“Energielabel ‘Z’: op weg naar een huis als een (warme) jas” verder lezen

Energie-labeling: kans voor de Power of Politics? Wie helpt de politiek aan een visie?

Je komt bedrogen uit als je verwacht dat je tijdens het grote Nederlandse energiedebat‘, mee kunt discussiëren over een onderwerp dat jou als burger dicht op de huid zit: ‘energiebesparing in de woonomgeving’ en waar relatief ook nog eens veel winst te behalen valt. Maar nee, tijdens het door FD/BNR georganiseerde energiedebat, onder de titel The Power of Politics, wordt er door de vier partijen in het debat, CDA, VVD, Groen Links en SP langdurig gekissebist over de CO2 uitstoot en het wel of niet subsidie verlenen voor duurzame energieopwekking. Paulus Jansen (SP) heeft als enige een “Energie-labeling: kans voor de Power of Politics? Wie helpt de politiek aan een visie?” verder lezen

Een Landhuis uit 1903: promotieproject voor een beginnend EPA adviseur. Op weg naar een huis als een (warme) jas

Ook al heb je de kwalificatie ‘EPA adviseur’ verworven, je dient jezelf als beginnend Energie Prestatieadviseur(EPA) bescheiden op te stellen. Dat blijkt al snel bij mijn eerste vingeroefening met de software om mijn eerste formele Energielabel af te melden. Voor dit label, een eengezins-tussenwoning, kreeg ik een aardige waslijst aan uit te voeren correcties teruggestuurd. Toen ik dus werd gevraagd advies te geven bij de renovatie van een woning uit 1903 heb ik daar, met redelijk wat ‘slagen om de arm’ positief op gereageerd. “Een Landhuis uit 1903: promotieproject voor een beginnend EPA adviseur. Op weg naar een huis als een (warme) jas” verder lezen

Horizon 2020: Samen slim worden om de Grand Challenges tegemoet te treden

Horizon 2020 staat voor het Europese Research, Development en Innovatie programma  2014-2020, met een door de Commissie voorgesteld budget van maar liefst 80 miljard euro dat de opvolger zal zijn van het 7e R/D kaderprogramma. De I van innovatie is er nadrukkelijk bijgekomen en staat, zoals Robert Jan Smits (Directeur Generaal voor EU R/D/I) het verwoord, voor de uitdaging waar de commissie zich gesteld heeft om de ‘cultuuromslag te realiseren van de sterk technologische insteek van de voorgaande Kaderprogramma’s, naar een meer vanuit de burger, de maatschappij geformuleerd programma: ‘kijkend vanuit de mensen zelf’.  Directoraat Generaal R/D/I zal daarvan, veel meer dan vroeger het geval was, een centrale functie gaan vervullen. Ook voor de initiatieven die door de andere DG’s zoals bijvoorbeeld DG Energy en DG ICT worden genomen

“Horizon 2020: Samen slim worden om de Grand Challenges tegemoet te treden” verder lezen

The power of a label: why research linked to research and development in energy efficiency in buildings must target the market

ECCREDI’s contribution to E2BA Roadmap
Since 2008 sales for A-labelled cars in the Netherlands have increased by more than 45% decreasing the overall CO emissions of the Dutch automotive sector by 17.4% 

Sectors such as the automotive industry and household appliances show the enormous potential for the building industry in succeeding in bringing energy labelling into hearts and minds of the EU citizen. The energy label is a key success factor in improving the energy performance of the built environment. Under the Energy Performance of Buildings Directive, all new buildings will need to meet “nearly zero energy” standards from the end of 2020 . However, new buildings are a distinct minority of the building stock and with low replenishment rates, it will be crucial to incentivise the more than 50% of private owners to seriously improve the energy performance of their existing properties. In order to achieve this a reliable energy label that has the trust of the market and is of benefit to consumers is crucial. “The power of a label: why research linked to research and development in energy efficiency in buildings must target the market” verder lezen

Geslaagd voor Energieprestatie Adviseur (EPA)

Gisteren viel de enveloppe van CITO op de mat met de uitslag van het examen. Tot mijn blijde verrassing ben ik geslaagd voor beide onderdelen: ‘Opnemer Energielabel’ en ‘EPA-adviseur Energielabel woningbouw’. Ik had namelijk verwacht voor het tweede deel te zakken. Niet omdat het examen veel moeilijker was dan deproefexamens die ik van te voren had gemaakt, maar omdat in het huis wat ik moest beoordelen een ‘geintje’ verborgen zat wat ik in eerste instantie overheen gelezen had. “Geslaagd voor Energieprestatie Adviseur (EPA)” verder lezen

Bouw aanjager in het duurzaam omgaan met energie?(2)

Een bijdrage van Ivo Opstelten (www.piafwonen.nl)  aan het Bouwteam debat

Wat in één keer de bouwsector een enorme impuls zou kunnen geven, is het op grote schaal energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. En dan hebben we het niet over één of twee labelstapjes, nee, we praten hier over gebouwen en woningen ZONDER ENERGIEREKENING. Dit vergt natuurlijk een flinke investering van beleggers en eigenaar-bewoners in hun vastgoed en eigen woningen. En hoe gaan we dat in de huidige financiële crisis doen? “Bouw aanjager in het duurzaam omgaan met energie?(2)” verder lezen

Als Energieprestatie Adviseur (EPA) in opleiding

De motivatie
Vanuit mijn activiteiten in het Brusselse waar ‘deep energy renovation’ van de bebouwde omgeving  hoog op de (research) agenda staat, raakte ik gaande weg meer en meer geïnteresseerd in welk mechanisme ons als bewoners zou stimuleren nu (eindelijk) serieus werk te gaan maken van het opvoeren van de energieprestatie van onze woning. Het boek van David Mackay “Sustainable Energy without hot air”, had mij inmiddels bewust gemaakt van het belangrijke aandeel dat mijn huis, en dan specifiek de warmtevoorziening, heeft in mijn totale beslag op energiedragers. In Brussel leerde ik inmiddels dat de technologie om te besparen overvloedig aanwezig is. Kernbegrip in bewustwording rond energiegebruik is het energielabel zoals we dat nu al gewend zijn bij huishoudelijke apparaten en vooral ook de auto. “Als Energieprestatie Adviseur (EPA) in opleiding” verder lezen

Europa; Research, Ontwikkeling en Innovatie voor energie efficiency in de bebouwde omgeving

Het energie vraagstuk is hot in Brussel. Energie als één van de Grand Challenges  die wereldwijd  tegemoet moet worden getreden is dan ook een belangrijke focus. Als groot gebruiker, heeft de bebouwde omgeving in E2BA, de Energy Efficiënt Building Assocation, een eigen Research/Development en Innovation omgeving. In EU terminologie  een PPP, een Public Private Partnership waarin de EU en de private sector ieder voor maar liefst 500 miljoen euro bijdragen aan een R/D/I inspanning met een looptijd van zeven jaar. In een twee daagse workshop passeerden op 14-15 maart jl. ruim 40 projecten (in 2012 +30!) de revue. “Europa; Research, Ontwikkeling en Innovatie voor energie efficiency in de bebouwde omgeving” verder lezen